U bent hier

Actualiteit

maandag 14 november 2016, 16:15

Vakcongres PC 100: Sociale vooruitgang verderzetten

De sector van het Aanvullend Paritair Comité PC 100 is een buitenbeentje, want hij groepeert ondernemingen met heel uiteenlopende activiteiten. Men vindt er arbeiders en arbeidsters uit de publiciteit, distributie, logistiek, veiligheid, ondernemingen met sociaal oogmerk… Allemaal werken ze in bedrijven die niet kunnen ondergebracht worden in een welbepaalde sector.

De sector groepeert voornamelijk kleine en zeer kleine ondernemingen, 90 procent heeft minder dan 20 werknemers. Ze komen vaak in PC 100 terecht uit opportunisme, aangezien de loon- en arbeidsvoorwaarden er laag liggen.

Opvallend is dat het aantal ondernemingen in de sector jaarlijks afneemt. In 2015 verlieten 932 ondernemingen het PC 100. Onder druk van de vakbonden sloten ze aan bij een ander paritair comité dat beter overeenkomt met de realiteit van de werknemers. Daarnaast werd ook een deel van de bedrijven toegewezen aan het nieuwe PC 337 aanvullend non-profit.

Rendabel

De grootste bedrijven in deze sector zijn financieel gezond. Sinds 2007 kregen de aandeelhouders doorlopend dividend uitgekeerd. 2015 was bovendien een heel rendabel jaar: de aandeelhouders kregen 11 keer meer uitgekeerd dan in 2007. ‘Maar kan men hetzelfde zeggen over de arbeiders?’, vroeg Herman Baele, federaal secretaris van de sector, zich af. ‘Het rendement op kapitaal blijft maar toenemen, terwijl op sociaal niveau alles stagneert en de arbeiders dus niet mee profiteren’.

Statuut van de vakbondsdelegatie en minimumloon

De voorbije sectorale onderhandelingen zorgden voor een niet te verwaarlozen vooruitgang in de sector. In de meeste ondernemingen is er geen sociaal overleg, noch akkoorden op bedrijfsniveau. Een efficiënt paritair comité, dat minimale akkoorden garandeert, is dus broodnodig.

Sinds de oprichting van het PC 100 in 2008, probeert het ABVV om nieuwe rechten te bekomen voor de arbeiders. En dat wierp resultaten af. Zo kunnen ze voortaan rekenen op een echt minimum uurloon, dat gekoppeld is aan de index en dat ook alle premies omvat. Tijdens de laatste sectorale onderhandelingen werd eindelijk een cao afgesloten over het oprichten van een syndicale delegatie én voor een gegarandeerde jaarpremie van 11 uur aan uurlonen voor iedere arbeider.

Blijven onderhandelen

‘Het PC 100 is een van de sectoren van onze centrale die de mooiste sociale vooruitgang kende in weinig tijd. En dat is dankzij de inzet van de arbeiders, die ik dan ook wil feliciteren’, aldus Herman Baele tijdens het congres. ‘We moeten op dit élan verdergaan. We zullen dan ook verder onderhandelen over onze prioriteiten: Meer sociale democratie via een lagere drempel voor de aanstelling van een syndicale delegatie, de invoering van een syndicale premie, indexering van de reële lonen, verbeteren van de geïndexeerde minimumlonen, enz.’  

Bekijk hier de foto's van het vakcongres. 

Meer informatie over de werkomstandigheden en lonen in de sector.