U bent hier

Internationaal

dinsdag 23 oktober 2018, 16:45

Veiligheid op het werk in Palestina: een werk van lange adem

Dankzij de Palestijnse vakbond voor de groeven en stenen (QSIU), bezochten al meer dan 80 arbeidsinspecteurs bedrijfssites en werden arbeiders geïnformeerd over maatregelen voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dat zorgde al voor een duidelijke verbetering van de werkomstandigheden in de bezochte bedrijven.

De Algemene Centrale ABVV en Solsoc steunen in Palestina het programma 2017-2021 gericht op waardig werk. Dat programma leidde tot de oprichting van de vakbond voor groeven en stenen (QSIU) dankzij dewelke de bedrijfsbezoeken plaatsvonden. 

Mohamad (zie foto) die bij Nejem Company werkt in Nablus getuigt: ‘Sinds we goed geïnformeerd werden over veiligheid en gezondheid op het werk, draag ik systematisch een gehoorbeschermende koptelefoon en veiligheidsschoenen. Maar ik geef toe dat het niet altijd gemakkelijk is om alle veiligheidsvoorschriften helemaal te volgen!’

Sensibiliseren

‘Werknemers sensibiliseren is geen gemakkelijke opdracht’, beaamt Ghada Abu Ghalyoun, coördinatrice van het programma bij PFGTU. ‘We moeten een mentaliteitswijziging op gang brengen’. Het terugdringen van arbeidsongevallen is daarbij nog steeds het sterkste argument. De vakbonden proberen onder meer om het onderwerp in de media te krijgen (radio en tv). Zo kan men een maximum aan burgers sensibiliseren over de veiligheidsnormen op het werk.

Naast het concrete werk naar werknemers en bedrijven toe, richt de QSIU haar peilen ook op de politieke besluitvorming. De vakbond wil dat er een wet komt die veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op het werk verplicht maakt. Ze wil eveneens ministeriële inspecties aanmoedigen om zo statistieken op het terrein te verzamelen. Daarmee kan men de harde realiteit van de helaas zeer frequente en soms dodelijke arbeidsongevallen aan de kaak stellen.