U bent hier

Actualiteit

donderdag 19 januari 2017, 14:00

Verkoren maandag benadrukt belang sociale bescherming

Op 7 januari organiseerde de Algemene Centrale haar traditionele conferentie voor Verkoren Maandag, een belangrijke traditie voor de textielindustrie. Driehonderd militanten namen deel.

Elie Verplancken, federaal secretaris voor de sector, leidde de dag in door te wijzen op de goede gezondheid van de textielsector. De verkoop stijgt en de winsten zijn hoog. Maar het schoentje knelt bij de lonen en de werkgelegenheid: die hinken achterop.

Centrale gast was Peter Vanvelthoven (SP.a). Tijdens zijn presentatie, wees hij op de financiële en economische fouten van de regering Michel en minister van Financiën Van Overtveldt: "Met de vorige regering, profileerde België zich als één van de Europese leiders op het vlak van economische groei en het scheppen van banen. Het bezuinigingsbeleid heeft de trend omgekeerd en België behoort nu tot de slechtste leerlingen ".

Sociale zekerheid

Voor hem is het begrotingstekort van de overheid niet triviaal. Het speelt in het voordeel van de NVA die zo onze sociale zekerheid kan bekritiseren en besparingen kan eisen. Hun uiteindelijke doel: de sociale zekerheid ontmantelen.

Werner Van Heetvelde, voorzitter van de Algemene Centrale - ABVV, nam vervolgens het woord om de komende uitdagingen van onze centrale te overlopen. Het belooft een druk jaar te worden. Naast de strijd om onze sociale verworvenheden te behouden, zal er druk onderhandeld worden in de verschillende sectoren om de lonen en arbeidsvoorwaarden te verbeteren.