U bent hier

Standpunt

dinsdag 22 maart 2016, 13:45

Voer mee campagne voor lijst 2

Dezer dagen worden in de bedrijven de kandidatenlijsten uitgehangen voor de sociale verkiezingen. De campagne gaat nu echt van start. Onze kandidaten voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk zullen vanaf nu vertellen waarom ze vakbondsdelegee willen worden en waarom het belangrijk is voor lijst nr. 2 te stemmen, de lijst van het ABVV. Ze genieten nu bescherming. Werkgevers kunnen hen niet zo maar ontslaan, omdat men hen beschouwt als sta-in-de-weg en hen liever kwijt dan rijk is.

We weten waarom we die bescherming hardnekkig verdedigen, vooral nu alle mogelijke pogingen worden ondernomen om vakbonden te kortwieken. Delegees zijn daarbij het eerste doelwit. Zij zijn de spreekbuis van de werknemers. Hun recht om in alle vrijheid jobs, lonen, veiligheid en gezondheid ter harte te nemen mag in geen geval onderuit worden gehaald.

Er is moed voor nodig om je kandidaat te stellen en delegee te worden. Delegees sparen moeite nog tijd om hun werk te doen, ook heel veel vrije tijd. Ze moeten de sociale wetgeving onder de knie hebben, ze moeten weten hoe het sociaal overleg werkt, ze moeten de durf hebben en ook de techniek meester zijn om in debat te gaan met directies, en met de hooggeschoolde specialisten van de bedrijfsleiding. Dat vraagt vorming, ook weer een doorn in het oog van rechtse krachten die het budgettaire mes willen zetten in het betaald educatief verlof voor vakbondsmensen. Ook daar weren we ons tegen. Delegees hebben recht op kennis. Zij moeten met verstand van zaken de belangen van hun werkmakkers kunnen verdedigen.

Op de bres voor collectieve belangen 

“We doen het omdat we geen onrecht verdragen” antwoorden ze als je vraagt wat hen in beweging brengt. “We doen het om een stem te geven aan werkmakkers die zich niet sterk of mondig genoeg voelen om voor zichzelf op te komen”, ook dat hoor je vaak. En dus staan ze klaar. Ze helpen collega’s door hun papieren, ze loodsen hen door hun persoonlijke rechten en wensen. Ze staan hen bij als ze in de problemen zitten.

Maar ze staan ook op de bres voor de collectieve belangen. Jobs verdedigen in de ondernemingsraad, gezondheid en veiligheid verbeteren in het comité voor preventie en bescherming op het werk. Ideeën doorduwen om het werk werkbaar te maken. Erop toezien dat de afspraken in collectieve arbeidsovereenkomsten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het is een hele klus, maar ze doen het.

Ze steken hun nek uit. En hen daarvoor bedanken volstaat niet. Ze hebben ook de steun nodig van de werkvloer. Een vakbond is maar sterk als alle werknemers in het bedrijf zich actief achter hun delegees scharen.

Die steun is nu meer dan ooit van belang. Laat de kandidaten en de delegees van het ABVV niet alleen opdraven voor de sociale verkiezingen. Voer mee campagne. Overtuig alle vrouwen en mannen op het werk om in mei te stemmen voor lijst 2, voor kandidaten die hun nek willen en durven uitsteken.

Robert Vertenueil (algemeen secretaris) - Werner Van Heetvelde (voorzitter)

Alle informatie over de sociale verkiezingen