U bent hier

Actualiteit

donderdag 4 mei 2017, 16:30

Vrij Onderwijs: 1400 leden krijgen automatisch hun syndicale premie

Eén van de volgende dagen zullen 1400 ABVV-leden uit de sector hun syndicale premie voor het jaar 2016 per overschrijving ontvangen. 

Het gaat hier over leden die:

  • vorig jaar al een syndicale premie ontvangen hebben, 
  • in 2016 gewerkt hebben in de sector (of op brugpensioen zijn) en 
  • hun bijdrage voor lidmaatschap van het ABVV voor het jaar 2016 betaald hebben.

Wil je controleren of je de premie wel degelijk ontvangen hebt? 

De premie voor een heel jaar bedraagt 117 €.
Hij zal gestort worden met de vermelding: “Gesubsid. Inst. Vrij Onderwijs – SP Vl. Gem. 2017”

Voldoe je nog niet aan de voorwaarde om de premie automatisch te krijgen ?

In dat geval zal je in de loop van de maand mei een tewerkstellingsattest van het Sociaal & Waarborgfonds thuis ontvangen.
Met dit attest kan je dan naar één van de ABVV kantoren te gaan. Daar kunnen onze medewerkers het nodige doen zodat je de syndicale premie kan ontvangen.

De contactgegevens en adressen van onze afdelingen vind je hier: http://www.accg.be/nl/contact/afdelingen

Bedragen syndicale premie

De syndicale premie houdt rekening met het aantal maanden tewerkstelling in de sector en lidmaatschap van het ABVV in het jaar 2016.
Per maand krijg je 9,75 euro. Iemand die een volledig jaar werkte krijgt dus 117 euro.