U bent hier

Actualiteit

woensdag 18 februari 2015, 9:45

Werkbaar werk in de grafische nijverheid.

Aan de arbeiders uit de sector grafische nijverheid wordt gevraagd mee te werken aan een grote enquête over hoe ‘werkbaar’ hun werk is in het bedrijf.

De overheid heeft al diverse maatregelen genomen om arbeiders langer aan het werk te houden oa door  Tijdskrediet, het SWT en het pensioen mogelijkheden aan te passen.

Deze overheidsbeslissingen voorzien strengere voorwaarden waar wij ons als vakbond niet in kunnen vinden. Deze algemene overheidsbeslissingen houden geen rekening met de realiteit en de arbeidsomstandigheden van de arbeiders in de verschillende sectoren en vele ondernemingen.

Als vertegenwoordigers van de arbeiders vinden wij het noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in kwaliteitsvolle jobs, ‘werkbaar werk’, werk dat leerkansen biedt en motiverend is, dat niet stresserend is en dat voor een evenwicht zorgt  tussen werk en privéleven.

Als we in de sector willen kunnen praten – onderhandelen over nodige maatregelen om te komen tot werkbaarder, kwaliteitsvollere jobs, dan is het belangrijk om de huidige situatie in kaart te brengen : hoe werkbaar of stresserend ervaren de arbeiders hun job en wat zijn daarvan de oorzaken.

Daarom dus deze enquête ‘werkbaarheid’.

Je kan deze enquête invullen tot eind april 2015  

  1. via volgende link
  2. Je kan eveneens de enquête downloaden , invullen en opsturen naar GRAFOC Barastraat 175, 1070 Brussel tav (Jocelyn Desreumaux) of mailen naar jocelyn.desreumaux@grafoc.be