U bent hier

Actualiteit

donderdag 30 oktober 2014, 13:45

Werknemers zijn geen marionetten

Recent organiseerde de Algemene Centrale van het ABVV en BBTK een studiedag voor de vakbondsafgevaardigden uit de groothandel en verdeling van geneesmiddelen. Zulke bijeenkomsten dienen om delegees te informeren over de rechten van werknemers, maar ook om van gedachten te wisselen over de problemen die men op het terrein tegenkomt. En deze keer was het op dat gebied niet min.

In de sector vind je zowel bandwerkers die geneesmiddelen inpakken als chauffeurs die apotheken bevoorraden met de medicatie die we nodig hebben.

Chauffeurs worden getraceerd

Het was zacht gezegd verbazend te moeten horen dat de chauffeurs in de sector nu uitgerust zijn met een geolocalisatiesysteem waarmee kan worden opgespoord waar iemand zich bevindt. In bepaalde gevallen is het niet eens de auto die getraceerd wordt, maar de werknemer zelf. Zelfs als die 's middags ergens een broodje gaat kopen weet zijn werkgever heel precies waar hij zich bevindt. Erger nog, bepaalde systemen kunnen nooit uitgeschakeld worden, ook in het weekend kan de baas het reilen en zeilen van zijn mensen natrekken. Het is een onduldbare inmenging in het privéleven. Het systeem wordt gebruikt om prestaties te berekenen. Maar ook op dat gebied kunnen dingen niet door de beugel. Zo worden werknemers betaald op basis van 8 werkuren per dag, terwijl anderen per afgewerkte rit worden betaald. Als die laatsten drie leveringsrondes moeten afwerken en zij op hun laatste adres voor een gesloten apotheek staan, worden ze maar voor twee rondes verloond. Je kunt zo'n handelswijze alleen maar bestempelen als discriminerend.

Is dit wel wettelijk ?

Wordt een dergelijk systeem toegestaan door de wet? Momenteel bestaat er geen specifieke wetgeving, noch een sectorale cao betreffende dit onderwerp. We stellen eveneens een grote nalatigheid vast: dit systeem wordt in de meeste arbeidsreglementen van de sector niet opgenomen. Meer nog, het werd door de Staat niet gehomologeerd.

Voortdurend onder druk

Werknemers worden bespioneerd, en sommige werkgevers gaan zo ver dat ze hun chauffeurs op het matje roepen als ze oordelen dat die niet snel genoeg rijden of te veel treuzelen. Maar verkeersboetes zijn wel voor rekening van de werknemer. Het hele opsporingssysteem verhoogt op deze manier alleen maar de stress en bijgevolg ook het aantal ongevallen op de weg.

Valse zelfstandigen

De sector kampt ook met een toevloed van valse zelfstandigen. Sociale dumping is niet uit de lucht. Het gaat over werknemers die met een eigen bestelwagen werken. Het zijn gemakkelijk uit te buiten prooien, er kan altijd mee gedreigd worden hen te vervangen door Poolse arbeidskrachten, tegen 5 euro per uur.

Onbeschaamd misbruik

Het gaat hier over buitensporige flexibiliteit waar onbeschaamd misbruik van wordt gemaakt. Met schadelijke gevolgen voor de werknemers, voor hun gezondheid en voor hun veiligheid. De Algemene Centrale van het ABVV neemt deze zaak heel ernstig en eist dat deze aanslag op het privéleven van werknemers stopt. De centrale eist ook waardig werk voor alle werknemers. Traceersystemen leiden tot onmenselijke jobs. Ze maken van chauffeurs marionetten die zo snel als maar kan gelijk welke richting kunnen worden uitgestuurd. En dan zeggen dat zij een beroep hebben dat belangrijk is voor ons aller gezondheid.