U bent hier

Actualiteit

Sectorale onderhandelingen · Gepubliceerd op 31 januari 2018, 11:00

We hebben een sociaal akkoord afgesloten voor de dienstenchequewerknemers die actief zijn in de diensten voor gezinszorg. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 31 januari 2018, 11:00

De regering wil dat we doorwerken tot 67 jaar voor minder pensioen. Maak jij je hier ook zorgen over? Laat net als Patrick je stem horen via onze campagne www.samenkanhetanders.be. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 30 januari 2018, 14:45

SADSAWU – de Zuid-Afrikaanse vakbond van huishoudwerkers – heeft sinds een half jaar een eerste betaalde kracht aangeworven met steun van FOS. Lees verder

Actualité · Gepubliceerd op 30 januari 2018, 14:45

LafargeHolcim zet een stap terug op het vlak van gezondheid en veiligheid. Hoewel het bedrijf eerst beloofd had belangrijke stappen te zetten komt het daar nu op terug.  Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 23 januari 2018, 9:45

In de houtsector (CP 125 - bosbouw, houthandel, houtzagerijen) werd onlangs een akkoord bereikt op het vlak van opleiding. Vanaf 2017 hebben werknemers recht op gemiddeld 2 dagen opleiding per jaar. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 22 januari 2018, 15:45

Een cao rond vorming werd zopas goedgekeurd in de sector. Het gemiddeld aantal vormingsdagen waarop werknemers recht hebben wordt hierdoor progressief verhoogd. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 22 januari 2018, 15:15

Vanaf 1 januari 2018 wordt het beheer van de hospitalisatieverzekering in de betonindustrie uitbesteed  aan de firma Medexel. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 16 januari 2018, 15:30

In december organiseerde de internationale vakbondsfederatie BWI, bevoegd voor de bouw- en houtsectoren, haar wereldcongres in Zuid-Afrika. De Algemene Centrale was erbij.  Lees verder

Acties · Gepubliceerd op 16 januari 2018, 15:30

Het paritair comité 339 is bevoegd voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting. Het werd jaren geleden opgericht, maar nu pas werd een eerste sociaal akkoord afgesloten. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 16 januari 2018, 15:15

De directie van Vandemoortele wil de vakbond het zwijgen opleggen in haar bedrijf in Seneffe. Lees verder

Pagina's