U bent hier

Voorstelling van De Algemene Centrale - ABVV

De Algemene Centrale - ABVV is een vakbond die arbeiders en arbeidsters verenigt uit de bouwnijverheid, de chemie, de industrie, de diensten en de non-profit. De vakbondscentrale telt 430.000 leden.

De Algemene Centrale - ABVV verdedigt de belangen van de werknemers uit al die sectoren. Ze ijvert voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden. Ze heeft heel speciaal aandacht voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Ze komt op voor fatsoenlijk werk, en voor voldoende jobs voor iedereen.

De vakbondscentrale maakt daar werk van in het sociaal overleg met de werkgevers. Ze informeert haar leden en de publieke opinie. Ze voert ook syndicale actie om haar eisen kracht bij te zetten. Als overleg of campagnes niet baten, grijpt ze naar het stakingsrecht.

De Algemene Centrale - ABVV is een socialistische vakbondscentrale. Het financiële monopoliekapitalisme wordt op de korrel genomen. Er wordt gezocht naar socialistische modellen voor een betere samenleving, bij ons en in de hele wereld.

Meer achtergrondinformatie over de werking van de Algemene Centrale - ABVV

Meer informatie over de geschiedenis van de Algemene Centrale - ABVV

Video - "100 jaar van de Algemene Centrale - ABVV"

Boek - Wij zijn de AC – 100 jaar Algemene Centrale - ABVV - 2009