Beschikbaarheid van de bruggepensioneerden

A la loupe

Heel wat bruggepensioneerden geloofden hun oren niet, maar helaas klopt het… Sedert 1 januari moeten de werknemers onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het voormalige brugpensioen, voortaan actief beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt. Een verstrekkende wijziging die opnieuw hard aankomt bij talrijke werknemers.

Sedert 1 januari heeft de regering nieuwe SWT-regels ingevoerd. Het betreft de werknemers die geen 60 jaar oud waren op 31 december 2014 en die pas in het SWT-systeem stappen na 1 januari 2015. Hierdoor worden deze werknemers beschouwd als werklozen en moeten ze bijgevolg actief beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt. Zelfs de werknemers in SWT wegens medische redenen vallen onder deze absurde en onbegrijpelijke maatregel.

Wat verandert er?

Vroeger waren de bruggepensioneerde werknemers passief beschikbaar. Vandaag zijn ze actief beschikbaar, hetgeen betekent dat ze tot 65 jaar actief een job moeten zoeken, opleidingen volgen en zich laten begeleiden. Ze moeten ook regelmatig kunnen aantonen welke stappen ze ondernemen om een baan te vinden. Andere gevolgen van deze wijziging: ze hebben niet meer het recht om meer dan 4 weken per jaar in het buitenland door te brengen of een nevenactiviteit aan te vatten.

Terugwerkende kracht

Deze maatregel is rampzalig voor menig bruggepensioneerde aangezien ze met terugwerkende kracht ingaat. Bijgevolg worden zelfs de werknemers die onder het vorige stelsel vielen, geviseerd. Kortom, om aan deze maatregel te ontsnappen, moest je minstens 60 jaar zijn op 31 december 2014 en een werkloosheidsuitkering in het stelsel SWT hebben ontvangen vóór deze datum.

Het spreekt voor zich dat deze ommezwaai onaanvaardbaar is voor de Algemene Centrale-ABVV. Werknemers hebben keuzes gemaakt in functie van de destijds geldende regels en achteraf beslist de regering, eens te meer op haar eentje, om ze ingrijpend te wijzigen. Dit is volstrekt ongehoord. Ook in dit dossier zullen we ons met hand en tand verzetten zodat de regering deze onaanvaardbare maatregel inslikt.