Iedereen solidair met de vluchtelingen

In een notendop

De humanitaire crisis waarmee Europa vandaag geconfronteerd wordt, staat momenteel op de voorgrond van de actualiteit. Maar deze crisis komt echter niet uit de lucht gevallen. Al maanden voordien werden de alarmbellen geluid, maar het is echter wanneer er duizenden slachtoffers vielen dat deze mensonwaardige situatie politieke aandacht kreeg. Terwijl vluchtelingen hun leven op het spel zetten om te ontsnappen aan de oorlog en onderdrukking in hun land, hebben de Europese instellingen en regeringen de neiging om hen de rug toe te keren.

Wij verzetten ons tegen het terugplooien van Europa en de Europese regeringen. We willen een andere stem laten horen, wij eisen een beleid van openheid en een menswaardige opvang van de vluchtelingen.

Europa en de Europese regeringen moeten snel ingrijpen

Europa en de Europese regeringen moeten dringend alles in het werk stellen om vluchtelingen fatsoenlijk op te vangen. Tot nu toe zijn de middelen die ter beschikking worden gesteld ruim onvoldoende.

De regering Michel is mede verantwoordelijk. De soberheidsmaatregelen in ons land hebben ook het asiel- en migratiebeleid getroffen. De besparingen op overheidspersoneel en opvangcentra hebben nefaste gevolgen: nieuwe vluchtelingen kunnen niet tijdig worden opgevangen. Ze worden de straat opgestuurd, zonder enige hulp. Dit is België onwaardig.

De regering moet zich dringend solidair opstellen. Er moeten budgetten worden vrijgemaakt voor voldoende begeleiding van asielzoekers en voor opvangcentra.

De federale regering mag niet zomaar steunen op de burgerinitiatieven die werden genomen om haar gebrek aan engagement op te vangen.

Allemaal migrant

Het is van essentieel belang dat onze leden en de Belgische bevolking solidair zijn met de vluchtelingen. De meeste vluchtelingen vluchten voor oorlog en geweld. Wij hebben dit ook nog niet zo lang geleden gekend toen we het land moesten ontvluchten tijdens de oorlogsjaren. Toen konden we rekenen op de gastvrijheid van heel wat inwoners in onze buurlanden.

De Algemene Centrale – ABVV steunt de individuele initiatieven en burgerplatformen die hulp en goederen aan de vluchtelingen bieden. Ze bewijzen dat een juiste inschatting van de situatie en een tolerante houding wel degelijk mogelijk zijn.

De kapitalistische uitbuiting is de bron van vele conflicten

Op langere termijn eist het ABVV dat er structurele maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat de bronnen van de migratie- en vluchtelingenstromen worden aangepakt: conflictbeheersing, strijd tegen klimaatopwarming, een andere handelspolitiek, voluntaristische ontwikkelingssamenwerking…

Meer dan ooit is de kapitalistische uitbuiting van de menselijke en natuurlijke hulpbronnen vandaag verantwoordelijk voor politieke en economische conflicten in de meerderheid van de landen waarvan vluchtelingen afkomstig zijn. We moeten dus onvermijdelijk een andere wereld vooropstellen, een andere mondialisering waar de belangen van grote ondernemingen niet boven het welzijn van de bevolking gaan.

Maar in elk geval moeten we vermijden dat armoede en angst gebruikt worden om misselijkmakende ideeën over vluchtelingen te verspreiden. 

Toon je steun via Refugees Welcome

Om concreet hulp te bieden

Het pamflet “Stop de vooroordelen” van het ABVV

Video's

De Syrische vluchtelingencrisis en het Europees migratiebeleid

Onderstaande video geeft uitleg bij het Europees migratiebeleid sinds 2007 en licht toe waarom we ons vandaag in deze situatie bevinden. In het laatste fragment probeert men paal en perk te stellen aan de clichés rond migranten.

#opdevlucht (VRT)

Op de website van de redactie vindt je filmjes, getuigenissen, FAQ, uitleg....

Gisteren nog vluchteling, vandaag zonder papieren – Voor rechten en waardigheid

Deze uitzending van ‘Sans Papiers TV’ legt het verband tussen de mensen zonder papieren van vandaag en de vluchtelingen die geen andere keuze hadden dan zich te vestigen in het Maximiliaanpark in afwachting dat hun asielprocedure wordt opgestart.