U bent hier

Sectorale onderhandelingen

Van eisenbundel tot akkoord, hoe verloopt dat?

Nu er tussen de sociale partners een interprofessioneel akkoord (IPA) is afgesloten, kunnen de onderhandelingen voor nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten binnen de sectoren van start gaan. Deze nieuwe cao’s worden vastgelegd voor 2017 en 2018. Het kader is gecreëerd door het IPA maar de details zullen sector per sector onderhandeld worden.

Belangen deze onderhandelingen mij aan? Wat wordt er beslist en door wie?

Belangt het mij aan?

Ja, want de delegees maken een eisenbundel op voor elke sector, ook voor de jouwe. Samen bepalen ze de prioriteiten en de behoeften voor de sector, op het vlak van lonen en arbeidsvoorwaarden. Het AIP legde bijvoorbeeld de loonnorm vast op 1,1 procent bruto voor twee jaar. Maar elke sector gaat afzonderlijk bepalen op welke manier die 1,1 procent zal toegekend worden. De delegees zijn het best geplaatst om dat eisenpakket op te stellen. Zij kennen zowel de bezorgdheden van de arbeiders als de economische realiteit van hun sector.

De delegees aan zet

De delegees stellen dus een eisenbundel op met de hulp van hun regionale afdeling. Daarna komen delegees uit alle afdelingen samen tijdens een syndicale raad om gezamenlijk te beslissen. In bijna alle sectoren doet men er alles aan om gezamenlijke eisen op te stellen met de andere vakbonden. Op die manier staan de vakbonden sterker.

Daarna gaan dan de onderhandelingen met de werkgevers van start. Voor de vakbonden zijn het de vakbondssecretarissen en de federale secretarissen die aan de onderhandelingen deelnemen. De delegees worden regelmatig op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Wordt er een akkoord bereikt dan komt de syndicale raad opnieuw samen, zodat de delegees hun stem kunnen uitbrengen over het uiteindelijke resultaat. Word dit aanvaard, dan  is er een akkoord dat zal omgezet worden in een nieuwe cao.

En als er geen akkoord is?

De onderhandelingen duren weken, soms maanden. Het doel is om via sociaal overleg tot een goed resultaat te komen. Maar het spreekt voor zich dat wanneer de werkgevers onvoldoende tegemoet komen aan onze legitieme eisen, er acties kunnen volgen. De arbeiders komen dan hun steun betuigen aan de delegees om zo meer gewicht te geven aan de eisen.

Bruto loonsverhoging: Een slimme keuze

In deze periode gaan de sectorale onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden van start. De Algemene Centrale – ABVV gaat voluit voor bruto loonsverhogingen. Want bruto levert je vandaag én morgen een voordeel op. Een slimme keuze dus.

Voor het eerst sinds enkele jaren kunnen we terug onderhandelen over koopkracht. In het interprofessioneel akkoord is afgesproken dat er een marge van 1,1% kan onderhandeld worden. De Algemene Centrale – ABVV zet volop in op een verhoging van de brutolonen. Concreet betekent dit dat we gaan onderhandelen over een verhoging van de uurlonen, van de eindejaarspremie, van de ploegenpremies, …

Waarom? Het brutoloon bestaat uit verschillende onderdelen: je nettoloon (wat je op je rekening gestort krijgt), bijdragen voor de sociale zekerheid en belastingen (bedrijfsvoorheffing). Als we het brutoloon verhogen gaat dus zowel je nettoloon omhoog als de bijdragen voor de  sociale zekerheid. 

Op die manier zorgen we er voor dat de sociale zekerheid voldoende middelen krijgt. En dat is belangrijk. Want als je ziek wordt, als je werkloos wordt of als je met pensioen gaat, dan zal jij ook een beroep moeten doen op die sociale zekerheid. Met andere woorden: met een bruto loonsverhoging krijg je vandaag meer én verzeker je de toekomst. 

Sectorale onderhandelingen · Gepubliceerd op 21 maart 2017, 10:15

Onze voornaamste eisen zijn een loonsverhoging van 1,1 procent en maatregelen in het kader van duurzame tewerkstelling en werkbaar werk. Lees verder

Pagina's

 • Leder - Ontwerpakkoord 2017-2018

  Download (19.4 KB)
 • Stoffering en Houtbewerking - Info Flash 1

  Download (298.47 KB)
 • Stoffering en Houtbewerking - Info Flash 3

  Download (175.79 KB)
 • Stoffering en Houtbewerking - Info Flash 2

  Download (178.97 KB)
 • Eisenbundel sectorale onderhandelingen beton

  Download (289.14 KB)