U bent hier

Stop Sociale Dumping

Oneerlijke concurrentie brengt de jobs, de lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, buitenlandse werknemers worden uitgebuit. Niemand kan nog zeggen niet op de hoogte te zijn. Niemand. We willen kordate maatregelen. Van de Belgische regering en van de Europese Unie. Dit moet stoppen.

Het probleem is niet dat buitenlandse werknemers bij ons komen werken. Het probleem is dat de rechten van deze werknemers massaal omzeild en fors met de voeten getreden worden. De uitbuiting is enorm: de wettelijk bepaalde lonen worden niet betaald, laat staan de overuren en de sociale bijdragen, de buitenlandse werknemers moeten ongebreideld overuren kloppen en leven in mensonwaardige omstandigheden. Dat kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Deze ‘moderne slavernij’ moet stoppen.

 • Sociale dumping is onmenselijk voor de uitgebuite werknemers
 • is oneerlijke concurrentie voor werknemers en werkgevers die de regels wél volgen
 • kost duizenden jobs en bedreigt hele sectoren
 • betekent een pak minder opbrengsten voor de sociale zekerheid

Europa is niet het wilde westen. Er bestaat heel wat wetgeving ter zake. Maar die regels zijn vaag en daarom blijft sociale dumping in de grijze zone onbestraft. En de regels staan in functie van de vrije markt, van de concurrentie, van het winstbejag. Europa is dus medeplichtig aan deze wantoestanden. Toch ligt de oplossing in méér Europa.

Onze eisen:
 • Verscherp de wetgeving en versterk de inspectiediensten.
 • Voor iedereen dezelfde degelijke loonvoorwaarden en sociale bescherming.
 • Zorg voor gelijke behandeling van alle Europese werknemers, ongeacht waar ze tewerkgesteld zijn. Elke Europese werknemer heeft recht op fatsoenlijke werkomstandigheden, een stabiel inkomen, een waardig bestaan.
 • Maak van de strijd tegen sociale dumping een absolute prioriteit. Op Belgisch én Europees niveau.
 • Geef mensenrechten en sociale grondrechten voorrang op de markt en de economische vrijheden.
 • Regels zijn er om werknemers te beschermen, niet om de winsten en de macht van bedrijven te vergroten.

Sociale dumping blijft voort toeslaan. Dat gebeurt in tal van sectoren, maar in de bouw is de toestand alarmerend. Onze vakbondsmilitanten willen dat er nu echt werk gemaakt wordt van een krachtdadige bestrijding van deze woekerende kwaal. Getuigenissen.

Benny De Rooie

Frank Walkowiak 

Philip De Nijs 

Rudy Bastiaensen

Tony Criel

Actualiteit · Gepubliceerd op 28 februari 2017, 10:30

Een Britse onderneming benadert Belgische bouwbedrijven met het voorstel hen snel  goedkopere en meer flexibele arbeidskrachten te leveren. Een ontoelaatbare praktijk! Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 31 januari 2017, 10:45

De Algemene Centrale - ABVV vraagt al jaren maatregelen tegen sociale dumping. Het Dienstenpaspoort dat Europa wil invoeren biedt geen oplossing en dreigt sociale dumping zelfs aan te moedigen.... Lees verder

Persberichten · Gepubliceerd op 19 september 2016, 10:45

Meer dan ooit verwachten de Belgische werknemers een krachtdadig optreden van Europa. Maar de herziening van de richtlijn detachering biedt geen hefboom om de strijd tegen sociale dumping aan te gaan... Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 10 mei 2016, 13:30

Er komt maar geen daadkrachtig antwoord op de plaag van de sociale dumping. De Algemene Centrale en de BTB organiseerden een colloquium om een geloofwaardig alternatief op het spoor te zetten. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 10 mei 2016, 11:30

De gemeente Boom is bereid om een charter tegen sociale dumping in overheidsopdrachten aan te nemen, maar wil wel nog sleutelen aan de tekst. Eerder verwierp de meerderheid in Antwerpen zo'n charter... Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 28 april 2016, 10:30

ABVV - Bouw voerde actie op werven van de stad Antwerpen en legde een charter tegen sociale dumping voor aan de Antwerpse gemeenteraad. Maar de meerderheid weigerde dit te ondertekenen.  Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 29 maart 2016, 11:45

Sociale dumping haalt de lonen en de arbeidsvoorwaarden onderuit in tal van sectoren. De herziening van de Europese detacheringsrichtlijn die Marianne Thyssen nu voorlegt lost het probleem niet op. Lees verder

Persberichten · Gepubliceerd op 11 december 2015, 15:15

Er werd een belangrijke stap gezet in de strijd tegen sociale dumping bij openbare aanbestedingen. Het Europees Hof van Justitie sprak een arrest uit dat de lidstaten de mogelijkheid geeft om... Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 1 september 2015, 14:45

De gemeenteraadsleden van Herstal keurden een charter goed tegen sociale dumping in openbare aanbestedingen. Een aanpak die wij toejuichen. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 24 juni 2015, 11:45

“Het probleem is niet dat er buitenlanders bij ons komen werken. Lees verder

Pagina's

 • Iedereen verliest door sociale dumping

  Download (851.29 KB)
 • Paspoort - Voor de naleving van de rechten van buitenlandse...

  Download (3.12 MB)