Toegelaten arbeid voor gepensioneerden

Geen inhoud beschikbaar.

In een notendop

Een gepensioneerde mag tot een bepaald bedrag per jaar bijverdienen. Het grensbedrag hangt af van de leeftijd en of men al dan niet kinderen ten laste heeft. Als gevolg van het regeerakkoord van 2015 werden de regels aanzienlijk gewijzigd.

1. Onbeperkte cumulatie

In twee situaties kan men nu zonder beperking een pensioen cumuleren met een beroepsactiviteit.

a. Vanaf 65 jaar

Vanaf 1 januari van het jaar waarin de gepensioneerde 65 jaar wordt, is de cumulatie onbeperkt. Geen enkele loopbaanvoorwaarde is vereist. Men hoeft ook nog geen 65 te zijn op het moment dat men op pensioen gaat. 
Bijvoorbeeld: iemand die op 64 jaar op pensioen gaat, kan vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt, onbeperkt bijkomende inkomsten hebben.
Opgepast: de gepensioneerde van 65 jaar van wie de echtgenoot een gezinspensioen geniet valt niet onder deze onbeperkte cumulatie en moet de grensbedragen (zie hierna) in acht nemen

b. Bij een loopbaan van 45 jaar

De gepensioneerde kan onbeperkt beroepsinkomsten ontvangen als hij een loopbaan van ten minste 45 jaar bewijst op het moment dat hij op pensioen gaat.

2. Beperkte cumulatie: inachtneming van grensbedragen

Voor alle andere gepensioneerden zijn er grensbedragen van kracht die jaarlijks worden geïndexeerd.

Toegelaten bedragen 2018:

Grensbedragen vóór de leeftijd van 65 jaar

bedrag per soort activiteit in euro
Voorwaarden Kinderlast Werknemer Zelfstandige (of mix werknemer/zelfstandige)
Vóór 65 jaar  Neen 8.022,00 EUR  6.417,00 EUR
Ja  12.033,00 EUR 9.626,00 EUR
Voor 65 ans jaar met alleen een overlevingspensioen Neen 18.677,00 EUR 14.942,00 EUR
Ja 23.346,00 EUR 18.677,00 EUR

Grensbedragen vanaf de leeftijd van 65 jaar (uitsluitend een overlevingspensioen of een gezinspensioen) 

bedrag per soort activiteit in euro
Voorwaarden Kinderlast Werknemer Zelfstandige (of mix werknemer/zelfstandige)
Vanaf 65 jaar Neen 23.170,00 EUR 18.536,00 EUR
Ja 28.184,00 EUR 22.547,00 EUR

Zowel voor een activiteit als loontrekkende als in het geval van een ambt of een mandaat moet men steeds het bruto beroepsinkomen in rekening nemen vóór de aftrek van de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing. Voor een activiteit als zelfstandige neemt men de netto-inkomsten. Combineert men beide dan wordt er rekening gehouden met 80 procent van de bruto-inkomsten als werknemer en 100 procent van de netto-inkomsten van zelfstandigen.

3. Sancties

Vanaf 1 januari 2015 wordt, wanneer men de vernoemde bedragen overschrijdt, het pensioen verminderd met het percentage van die overschrijding. Er is dus geen volledige schorsing van het pensioen meer bij een overschrijding van 25 procent of meer.