U bent hier

Vakantie en vakantiegeld in 2018

Komt de zomer eraan, dan komt het moment om een beetje te ontspannen en wat vakantie te nemen. Maar wat zijn je rechten inzake vakantie en vakantiegeld? In dit dossier vind je al het een en ander terug. Heb je nog vragen? Dan kan je contact nemen met je lokale afdeling van het ABVV of je kan een kijkje nemen in de brochure van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie bij 'tools'.

Hoeveel dagen?

Het principe is eenvoudig. Een arbeider die het hele jaar 2017 gewerkt heeft, in een vijfdagenweek, heeft in 2018 recht op 4 weken betaalde vakantie. Voor een arbeider die voltijds werkt in een vijfdagenweek, betekent dit 20 dagen betaalde vakantie. Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal dagen pro rata berekend. Met andere woorden, als je drie dagen per week werkt, heb je recht op 12 dagen betaalde vakantie (4x3). Een heel jaar werken staat gelijk aan 231 gewerkte dagen. Heb je in 2017 minder gewerkt, dan wordt het aantal betaalde dagen vakantie verminderd (bv. maar 125 dagen gewerkt = 10 dagen betaalde vakantie).

Sommige niet-gewerkte dagen tellen toch mee. Dit noemen we gelijkgestelde dagen. Het gaat bijvoorbeeld om:.

 • arbeidsongeval en beroepsziekte;
 • ongeval (geen arbeidsongeval);
 • ziekte (geen beroepsziekte);
 • rustdagen;
 • zwangerschapsverlof;
 • staking;
 • syndicale opdrachten;
 • economische werkloosheid;
 • klein verlet.

Gepresteerde en gelijkgestelde dagen

Vakantiedagen

231 en meer 20
van 221 tot 230 19
van 212 tot 220 18
van 202 tot 211 17
van 192 tot 201 16
van 182 tot 191 15
van 163 tot 181 14
van 154 tot 162 13
van 144 tot 153 12
van 135 tot 143 11
van 125 tot 134 10
van 106 tot 124 9
van 97 tot 105 8
van 87 tot 96 7
van 77 tot 86 6
van 67 tot 76 5
van 48 tot 66 4
van 39 tot 47 3
van 20 tot 38 2
van 10 tot 19 1
van 0 tot 9 0

Minder dan 20 dagen?

Voor werknemers die in 2017 niet gewerkt hebben of niet het hele jaar gewerkt hebben, bestaan enkele mogelijkheden om toch enkele (extra) vakantiedagen te hebben.

Aanvullende vakantie

Wie zijn eerste job in België heeft of het hervat na een periode van werkloosheid, kan via het systeem van de aanvullende vakantie of Europese vakantie toch een aantal (extra) betaalde vakantiedagen nemen.

Dit recht wordt opgebouwd op basis van je prestaties in 2018: een week vakantie na 3 maanden werken, 2 weken na 6 maanden werken, enzovoort. Let op! Het gaat om een voorschot op je dubbele vakantiegeld voor het volgende jaar. Kortom, wat je nu opneemt, krijg je volgend jaar niet nog eens.

Hoe kan je deze (extra) vakantiedagen aanvragen?

De aanvraag voor aanvullende vakantie moet ingediend worden bij je vakantiefonds of bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) aan de hand van een formulier dat je op de website van de RJV kan terugvinden. Dit formulier moet zowel door de werknemer als de werkgever ingevuld worden.

Alle informatie hierover vind je terug op de website van de RJV.

Jeugdvakantie

Jongeren die in de loop van 2017 de school verlieten, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op jeugdvakantie-uitkeringen en aanvullende vakantiedagen.

Er zijn enkele voorwaarden:

 • Je mag een 25 jaar oud zijn op 31 december 2017;
 • Minstens 1 maand tewerkstelling als loontrekkende voor 1 januari 2018;
 • Tewerkgesteld zijn als loontrekkende op het moment dat de vakantie genomen wordt.

Je aanvraag doe je via je lokale (werkloosheids)dienst van het ABVV.

Seniorvakantie

De regeling ‘seniorvakantie’ is van toepassing op de werknemers die het werk hernemen na een periode van inactiviteit en geen recht of onvolledige rechten hebben op jaarlijkse vakantie.

Er zijn enkele voorwaarden:

 • Minimum 50 jaar oud zijn op 31 december 2017;
 • Opnieuw in loondienst treden in de privésector;
 • Werkloos of invalide geweest zijn in 2017.

Doe je aanvraag via je lokale (werkloosheids)dienst van het ABVV. Een certificaat dat door de werkgever tweemaal ondertekend moet worden op het moment dat de aanvrager de seniorvakantie voor het eerst neemt, vind je op de website van de Rijskdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Wanneer kan je vakantie nemen?  

Je dient je vakantie normaal gezien te nemen tussen 1 mei en 31 oktober. In die periode hebben werknemers recht op een ononderbroken vakantie van 2 weken. Voor wie jonger is dan 18 is dit 3 weken. Aan gezinshoofden wordt de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie. Je vakantie kan opgesplitst worden, maar je bent verplicht 1 ononderbroken week te nemen.

Word je ziek voor je vakantie begint, dan mag de vakantie later genomen worden (zelfs als er een collectieve sluiting is). Word je ziek tijdens je vakantie, dan verlies je die verlofdagen. Je kunt die dagen achteraf niet recupereren.

Wat als je werkloos bent?

Als volledig werkloze heb je recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of 4 weken vakantie per jaar. De vakantiedagen die al werden opgenomen tijdens een arbeidsperiode zijn hierbij inbegrepen.

Je ontvangt in principe werkloosheidsuitkeringen voor de vakantiedagen die je tijdens je werkloosheidsperiode neemt. Voor de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld (dit is het geval indien je als loontrekkende hebt gewerkt tijdens het volledige voorbije jaar of een gedeelte ervan) ontvang je geen werkloosheidsuitkeringen.

Tijdens de vakantie ben je vrijgesteld van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en je mag naar het buitenland met vakantie gaan.

Telkens als je een dag vakantie neemt, vermeld je de letter ‘V’ in het overeenstemmend vakje van je controlekaart, ook als die vakantiedag niet door vakantiegeld wordt gedekt.

Hoeveel krijg je?

Het vakantiegeld bestaat uit het enkelvoudige vakantiegeld en het dubbele vakantiegeld. Het enkelvoudige vakantiegeld vervangt je gewone loon. Het dubbele vakantiegeld komt daar bovenop. 

Je vakantiegeld (enkel en dubbel samen) wordt berekend op basis van je totale brutoloon van 2017. Dat brutoloon moet je eerst vermenigvuldigen met 108%. En van dat bedrag neem je 15,38%. Zo kom je op je bruto vakantiegeld. Daar gaan nog sociale zekerheidsbijdragen en belastingen vanaf.

Enkel betaling via overschrijving!

Meld zo snel mogelijk je rekeningnummer als dat nog niet gebeurde of als je nummer veranderd is:

 • Het vakantiegeld van de meeste arbeiders wordt uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV): www.rjv.be
 • Voor de andere vakantiekassen, zoals het Vakantiefonds Bouw of Vakantex voor de textiel: www.socialsecurity.be .
 • Alle arbeiders kunnen ook terecht op de attestophone: 02 627 97 60 – keuze 2.

De zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.