U bent hier

Vakcongressen 2016-2017

Het syndicale najaar van de Algemene Centrale staat stevig in het teken van de vakcongressen.  We organiseren er zo maar even vijfentwintig in de periode september 2016 - januari 2017.  Waarover gaat het en wat gaan we precies doen? 

De vakcongressen vinden om de vier jaar plaats.  Elk vakcongres brengt de militanten van één sector samen. Gedurende anderhalve dag wisselen we van gedachten over het syndicale werk in die sector. We overlopen hoe we het er de voorbije vier jaar syndicaal van af brachten. Maar nog belangrijker: elk congres is ook een vooruitblik. Wat staat ons de komende jaren te wachten, en vooral: wat staat ons te doen. We trekken conclusies uit wat achter ons ligt, en tekenen de krachtlijnen voor de toekomst uit.

Röntgenfoto

De sociaal-economische gezondheid van een sector is natuurlijk heel bepalend voor ons syndicaal werk.  Daarom maken we voor elk congres een röntgenfoto van de sector: hoe gaat het met de werkgelegenheid, hoe doen de bedrijven het. Zien we sluitingen, herstructureringen, fusies, investeringen, aanwervingen?  Voor veel sectoren moeten we dit trouwens ook door een Europese, of zelfs mondiale bril bekijken.

Voorts heeft elk congres een heel eigen en gevarieerd programma. Dat kan gaan over belastend werk, flexibiliteit, en werkdruk, over leefmilieu en veiligheid, of over de verhouding tussen kmo’s en grote bedrijven. Telkens wel precies op maat van de sector.

Bredere kijk

Kortom, elk vakcongres is een denk- en discussieoefening over de sector waarin we werken, en onze syndicale actie.  En dit buiten het kortetermijnkader van een cao-onderhandeling, een werkgroep of een campagne.

Een vakcongres zet de blik van de deelnemer bovendien een stuk breder open. Voor de militanten is het een mooie gelegenheid om eens over het muurtje van het eigen bedrijf of de eigen instelling te kijken. Tot bij de collega’s van andere ondernemingen, in andere regio’s, en over de landsgrenzen. 

Drieëntwintig vakcongressen, samen goed voor meer dan tweeduizend deelnemers. En wellicht met veel nieuwe gezichten, net na de sociale verkiezingen. Voor hen, én voor de ervaren militanten wordt het vakcongres heel zeker een motiverende tweedaagse.

Actualiteit · Gepubliceerd op 18 januari 2017, 15:30

In de grafische nijverheid gingen de voorbije jaren heel wat arbeidsplaatsen verloren en steeg de werkdruk. Toch blijft het een dynamische sector met veel toekomst. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 17 januari 2017, 10:00

De jobs in de bewakingssector evolueren snel. De nieuwe technologieën nemen een steeds belangrijker plaats in. De delegees uit de sector getuigden erover tijdens hun vakcongres.  Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 5 januari 2017, 15:00

De delegees uit de scheikunde namen op hun vakcongres in december hun sector onder de loep. De werknemers voelen de hete adem van de recente regeringsmaatregelen in de nek. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 23 december 2016, 12:15

Tijdens hun vakcongres maakten de 250 delegees een analyse van de voorbije 4 jaar en bogen ze zich over sociale dumping en werkbaar werk. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 23 december 2016, 10:00

De delegees uit de stoffering & houtbewerking bogen zich in Blankenberge over de toekomst van hun sector. Ze discussieerden er over de werkbaarheid van hun jobs en hoe die vol te houden tot 67. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 19 december 2016, 10:00

Tijdens hun vakcongres constateerden de delegees uit deze twee uiteenlopende sectoren dat ze met gelijkaardige evoluties geconfronteerd worden: digitalisering, precaire contracten en flexibiliteit.... Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 15 december 2016, 11:00

De delegees van de papierverwerking verzamelden twee dagen in La Roche voor hun vakcongres. De sector maakt winst maar doet dat met steeds minder personeel.  Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 5 december 2016, 14:00

Terwijl de sociale dialoog in het verleden vaak een voorbeeld was voor andere sectoren, worden de sectorale onderhandelingen de laatste jaren bedorven door de besparingsmaatregelen en loonmatiging... Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 1 december 2016, 14:30

De delegees uit de gezinszorg willen vooruit met hun sector. Kwaliteitsvolle zorg komt voor hen op de eerste plaats, maar het wordt steeds moeilijker om die te bieden.  Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 28 november 2016, 9:30

De delegees van de sectoren lederbedrijf en keramiek streken neer in La Roche voor hun gemeenschappelijk vakcongres. Beide sectoren delen dezelfde bezorgdheden en moeilijkheden.  Lees verder

Pagina's

De zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.