Vakcongressen 2016-2017

In de kijker

Het syndicale najaar van de Algemene Centrale staat stevig in het teken van de vakcongressen.  We organiseren er zo maar even vijfentwintig in de periode september 2016 - januari 2017.  Waarover gaat het en wat gaan we precies doen? 

De vakcongressen vinden om de vier jaar plaats.  Elk vakcongres brengt de militanten van één sector samen. Gedurende anderhalve dag wisselen we van gedachten over het syndicale werk in die sector. We overlopen hoe we het er de voorbije vier jaar syndicaal van af brachten. Maar nog belangrijker: elk congres is ook een vooruitblik. Wat staat ons de komende jaren te wachten, en vooral: wat staat ons te doen. We trekken conclusies uit wat achter ons ligt, en tekenen de krachtlijnen voor de toekomst uit.

Röntgenfoto

De sociaal-economische gezondheid van een sector is natuurlijk heel bepalend voor ons syndicaal werk.  Daarom maken we voor elk congres een röntgenfoto van de sector: hoe gaat het met de werkgelegenheid, hoe doen de bedrijven het. Zien we sluitingen, herstructureringen, fusies, investeringen, aanwervingen?  Voor veel sectoren moeten we dit trouwens ook door een Europese, of zelfs mondiale bril bekijken.

Voorts heeft elk congres een heel eigen en gevarieerd programma. Dat kan gaan over belastend werk, flexibiliteit, en werkdruk, over leefmilieu en veiligheid, of over de verhouding tussen kmo’s en grote bedrijven. Telkens wel precies op maat van de sector.

Bredere kijk

Kortom, elk vakcongres is een denk- en discussieoefening over de sector waarin we werken, en onze syndicale actie.  En dit buiten het kortetermijnkader van een cao-onderhandeling, een werkgroep of een campagne.

Een vakcongres zet de blik van de deelnemer bovendien een stuk breder open. Voor de militanten is het een mooie gelegenheid om eens over het muurtje van het eigen bedrijf of de eigen instelling te kijken. Tot bij de collega’s van andere ondernemingen, in andere regio’s, en over de landsgrenzen. 

Drieëntwintig vakcongressen, samen goed voor meer dan tweeduizend deelnemers. En wellicht met veel nieuwe gezichten, net na de sociale verkiezingen. Voor hen, én voor de ervaren militanten wordt het vakcongres heel zeker een motiverende tweedaagse.