U bent hier

Europese ondernemingsraad

De ontwikkeling van de Europese Unie heeft ertoe geleid dat heel wat multinationals meer en meer op Europese schaal werken. Het afbouwen van handelsbeperkingen heeft ertoe geleid dat alles, met inbegrip van jobs en kapitaal, veel gemakkelijker kan circuleren binnen de EU, een voordeel waar grote bedrijven uiteraard gebruik van maken. Als gevolg hiervan worden steeds meer belangrijke beslissingen in multinationals op Europees niveau genomen.

Syndicalisten uit internationale bedrijven moeten durven ingaan tegen de neo-liberale recepten die in de Europese hoofdkwartieren worden bekokstoofd. Ze doen er dan ook goed aan permanent in contact te zijn, over de landsgrenzen heen. Dit soort netwerken biedt de werknemers de mogelijkheid om informatie over werk en arbeidsomstandigheden uit te wisselen, de onderhandelingspositie van hun vakbonden te versterken, elkaar te helpen om zich te organiseren, akkoorden te onderhandelen met centrale directies en nog veel meer.

Europese Ondernemingsraden zijn één van de instrumenten om deze netwerking vlot te laten verlopen. De Europese & Internationale Dienst van de Algemene Centrale-ABVV geeft hiervoor ondersteuning op verschillende manieren:

  1. Door het aanbieden van eigen coördinatoren voor Europese Ondernemingsraden via de Europese Federaties (AGC, Lhoist, Carmeuse, Brambles, Besix, Rabot, CRH, Sibelco, Cookson, Tomkins, …) en dus de communicatie en de vorming van die raden te onderbouwen en te coördineren;
  2. Door het mee (her-)onderhandelen (met centrales van ABVV en ACV) van akkoorden/charters in transnationale ondernemingen;
  3. Door binnen de Europese Vakbondsfederaties actief mee te werken aan de ontwikkeling van vormingsprogramma’s, en onze afgevaardigden aan die vormingen te laten deelnemen;
  4. Door het verzorgen van individuele begeleiding voor de leden van de EOR, o.a. ivm de EOR-richtlijn die volledig werd herzien;
  5. Door het actief meewerken aan en opvolgen van de Europese Cel van het ABVV;
  6. Door het opzetten van een eigen Werkgroep Europese Ondernemingsraden, en eigen vormingsseminaries voor onze EOR-leden.

Werkgroep EOR = Europese ondernemingsraad

Opgericht in 2003, de werkgroep EOR is samengesteld uit vakbondsafgevaardigden en secretarissen. De delegees zijn effectief of plaatsvervangers in een EOR of in een multinational die een EOR zou moeten onderhandelen of mensen delegees die van plan zijn zich kandidaat te stellen als lid van de EOR in de 2 komende jaren. Ze moeten voordragen worden door hun afdeling.

De Werkgroep werkt jaarlijks in 3 fasen: 1 vergadering, 1 seminarie en een 2de vergadering. Sinds het Congres van 2004, heeft het seminarie tot doel, om via de uitwisseling van "goede praktijken" onze noodzakelijke middelen voor een netwerksyndicalisme te versterken: de informatica, engels als communicatiemiddel, de convergentie en verschillen in vakbondscultuur, de transnationale wettelijke werktuigen: handvesten, overeenkomsten,…

Bent u geïnteresseerd ? Contacteer dan alexandre.govaerts@accg.be of yasmine.sanpo@accg.be