U bent hier

Waarom en hoe?

De Algemene Centrale van het ABVV geeft grote aandacht aan de vakbondsactie in Europa en in de wereld. De vakbondscentrale is heel actief in Europese en internationale vakbondsfederaties. Er wordt veel belang gehecht aan de Europese ondernemingsraden. En met vakbonden overal in de wereld worden solidariteitsprojecten op touw gezet.

Waarom Europese vakbondsactie?

De Europese eenmaking heeft onze grenzen opengegooid. Regels en wetten worden door Europa bepaald. Er is vrij verkeer van mensen, goederen en diensten. Bedrijven denken en werken Europees. Multinationale ondernemingen beslissen over de productie en het personeelsbeleid op Europese schaal.
Ook de vakbonden werken samen in Europees verband. Zij moeten samen opkomen voor jobs en voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden. Zij moeten samen de sociale zekerheid verdedigen. Zij moeten het samen opnemen voor een sociaal Europa, want dat is er vandaag niet. De arbeidsmarkt wordt ontregeld, er wordt hoge flexibiliteit en loonmatiging geëist, Europese werknemers uit arme en welgestelde staten worden tegen elkaar uitgespeeld. Daar moeten de vakbonden samen tegen in het verweer gaan.

Waarom internationale vakbondsactie?

Wat voor Europa geldt, geldt voor de hele wereld. Werknemers staat sterker als ze samen, over alle grenzen heen, opkomen voor beter werk en beter leven. Als iedereen op voet van gelijkheid staat is er geen plaats voor ongezonde concurrentie, voor naijver en racisme. En dus staan we mee op de bres tegen onderdrukking en uitbuiting.

De Algemene Centrale van het ABVV maakt daarvoor deel uit van internationale vakbondsfederaties. En met solidariteitsprojecten helpt ze aan de uitbouw en de werking van vakbonden in landen waar werknemers grote moeite hebben om rechten af te dwingen.

Wat doet de Algemene Centrale van het ABVV in Europa en de wereld?

In multinationale ondernemingen werken onze vakbondsafgevaardigden mee aan de uitbouw van vakbondsnetwerken. Er worden banden gesmeed met de collega’s in bedrijfsvestigingen elders in Europa om samen de strategie en de tewerkstellingspolitiek in het oog te houden. Stellen er zich problemen, dan kan er samen worden opgetreden.

Zeer belangrijk zijn ook de Europese ondernemingsraden (EOR) van deze grote bedrijven. Daar moeten directies economische en financiële informatie (EFI) geven aan vakbondsvertegenwoordigers uit al hun vestigingen. Die kunnen daarmee de vooruitzichten voor de tewerkstelling onderzoeken. Zij kunnen ook suggesties doen. En ze hebben een goede gelegenheid om overleg te plegen onder vakbondsvertegenwoordigers. De Algemene Centrale van het ABVV verleent steun, bijstand en opleiding aan haar vakbondsafgevaardigden die actief zijn in deze Europese ondernemingsraden.