U bent hier

Betaald educatief verlof

Je kunt als arbeider gebruik maken van betaald educatief verlof, afgekort BEV. Met die formule volg je een erkende opleiding, terwijl je voort je normale loon krijgt. Iedereen heeft recht of BEV. Je werkgever heeft wel zijn zeg over de planning van dat verlof.

Krijgen deeltijdse werknemers ook BEV?

Als deeltijdse werknemer kun je BEV nemen als je voor ten minste 4/5 werkt of als je variabele werktijden hebt.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Er zijn twee soorten erkende opleidingen: de beroepsopleidingen, om een welbepaalde specialisatie onder de knie te krijgen, en de algemene opleidingen, om algemene kennis of vaardigheden op te doen.

Je opleiding moet niet noodzakelijk verband houden met je beroep.

Hoe lang mag een opleiding duren?

Er is een minimum. Een opleiding moet minstens 32 uur per jaar duren.

Je mag op het werk afwezig zijn gedurende het aantal uren dat je cursus volgt, of die nu tijdens of buiten de werkuren vallen. Een les van 50 minuten geeft recht op 1 uur BEV.

Maar er zijn wel maxima. Die gaan van 80 tot 180 uur, het hangt ervan af welk soort opleiding je volgt en of de lessen tijdens of buiten de werkuren vallen.

Bijvoorbeeld krijg je voor een algemene opleiding altijd 80 uur BEV. Voor een beroepsopleiding die samenvalt met de werktijden is dat 120 uur. En als het gaat over het aanleren van een knelpuntberoep, over basiseducatie of een eerste diploma secundair onderwijs gaat dat tot 180 uur.

Is er echt helemaal geen loonverlies?

Je behoudt je normale loon. Maar, het wordt wel begrensd. Voor het schooljaar 2016 - 2017 ligt het maximum op 2815 euro bruto per maand. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast.

Is er bescherming tegen ontslag?

Zolang je een opleiding volgt kan de werkgever je niet ontslaan met als reden dat je BEV opneemt. Hij moet een andere en geldige reden kunnen geven.

Deze bescherming heb je zodra je je inschrijvingsattest van je opleidingscentrum aan je werkgever hebt bezorgd.