U bent hier

Het einde van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

Opgepast, we hebben het hier over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst bij arbeiders. Bij bedienden zijn nog altijd andere regels van toepassing.

Hoe kan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur eindigen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • een opzeggingstermijn;
  • een opzeggings- of verbrekingsvergoeding;
  • de dringende redenen;
  • het onderling akkoord (wederzijdse toestemming);
  • redenen van overmacht

Hoe werkt de opzeggingstermijn?

Zowel de werknemer als de werkgever kunnen het contract van onbepaalde duur op ieder ogenblik beëindigen. De partij die gebruik maakt van dit recht, moet de andere partij vooraf verwittigen. Er begint dan een opzeggingstermijn die de andere partij de tijd geeft een oplossing voor het ontslag te zoeken.

De opzegging moet altijd schriftelijk gebeuren, gedateerd en ondertekend. In de ontslagbrief moet staan wanneer de opzegtermijn begint en hoe lang die duurt.

Als het ontslag uitgaat van de werkgever, moet de opzegging gebeuren met een aangetekende brief of met een deurwaardersexploot.

Een werknemer die zijn ontslag indient kan op dezelfde manier tewerk gaan. Hij kan de opzegging ook gewoon overhandigen, maar zijn werkgever kan die handelswijze weigeren. Daarom, als je een kennisgeving van hand tot hand doet, vraag dan zeker een ontvangsbewijs.

Wanneer begint de opzeggingstermijn?

Als de kennisgeving per brief gebeurt, begint de opzeggingstermijn op de eerste maandag na de dag waarop de opzeggingsbrief wordt ontvangen. Voor een aangetekende brief neemt men aan dat die ontvangen wordt op de 3de werkdag na de verzending.

Als de kennisgeving van hand tot hand gebeurt of met behulp van een deurwaardersexploot, kan de opzeggingstermijn al op de volgende dag beginnen.

Hoe lang duurt de opzeggingstermijn?

Er is een nieuwe wet die de statuten van arbeiders en bedienden dichter bij elkaar brengt en die de opzeggingstermijnen grondig wijzigt.

Voor de berekening van opzeggingstermijnen ga je best naar www.abvv.be