U bent hier

Tijdelijke werkloosheid

Je hebt werk, je hebt een arbeidscontract, en toch kan het gebeuren dat je een tijdje werkloos bent. Bij dergelijke tijdelijke werkloosheid wordt je arbeidscontract geheel of gedeeltelijk geschorst. Je hebt recht op een werkloosheidsuitkering.

Welke zijn de verschillende soorten tijdelijke werkloosheid?

  • economische werkloosheid: er is onvoldoende werk. Opgepast: sinds 1 oktober 2016 moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om in het kader van economische werkloosheid aanspraak te kunnen maken op een uitkering. Kijk hier voor meer info. 
  • weersomstandigheden: er kan niet gewerkt worden door het slechte weer. In de bouw is dat het weerverlet, met een speciale regeling.
  • technische werkloosheid: door een technische storing kan er niet gewerkt worden.
  • overmacht: door een onvoorziene gebeurtenis zoals een brand of een overstroming kan er niet gewerkt worden.
  • collectieve jaarlijkse vakantie: als het bedrijf sluit voor de jaarlijkse vakantie kunnen werknemers die niet genoeg recht op vakantie hebben voor die hele sluitingsperiode, een beroep doen op de tijdelijke werkloosheid voor de vakantiedagen die ze ontbreken.
  • staking of lock-out: een sociaal conflict waarin je zelf niet bent betrokken maar waardoor jij niet kunt werken.

Welke werkloosheidsuitkering krijg je bij tijdelijke werkloosheid?

Je krijgt onmiddellijk een uitkering, je moet dus geen wachttijd doorlopen zoals voor de gewone werkloosheidsuitkering.

Je ontvangt 65% van je loon, begrensd tot 2.598,30 € (juni 2017).. Daar wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing op ingehouden.

Je krijgt een formulier C 3.2A dat dient als controlekaart. Op het eind van de maand krijg je nog een bewijs van je werkgever hoelang je werkloos was, het formulier C 3.2-WERKGEVER. Die twee formulieren bezorg je aan de werkloosheidsdienst van het ABVV die de betaling regelt.

Meer info vind je op: http://www.rva.be .

Er zijn ook aanvullende vergoedingen, een supplement op je werkloosheidsvergoeding. Zij worden toegekend sector per sector, door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten. De bedragen verschillen dus van sector tot sector en niet in alle sectoren zijn er dergelijke aanvullingen.