U bent hier

Tijdskrediet

Met tijdskrediet kun je een tijdje volledig of gedeeltelijk stoppen met werken. Er zijn verschillende soorten tijdskrediet en natuurlijk zijn er ook voorwaarden. In het voorjaar van 2017 werden verschillende aanpassingen doorgevoerd. 

Hieronder vind je alleen een algemeen beeld van het systeem. Om precies te weten welk tijdskrediet voor jou gepast is vraag je best uitleg aan een vakbondsafgevaardigde of in een vakbondskantoor. 

Welke soorten tijdskrediet bestaan er?

Je kunt tijdskrediet voltijds nemen, halftijds, of voor 1/5.

En dan moet je een onderscheid maken tussen drie soorten tijdskrediet.

 1. Het tijdskrediet zonder motief. Let op : deze vorm van tijdskrediet bestaat niet meer.
 2. Het tijdskrediet met een bepaald motief. Je wilt tijd voor de opvoeding van je kind, of je wilt een ziek familielid verzorgen, of je wilt studeren. 
 3. Het tijdskrediet eindeloopbaan (landingsbaan), waarmee je het helemaal op het eind van je loopbaan wat kalmer aan gaat doen met een halftijdse of 4/5 opdracht.

Naast het tijdskrediet bestaan er ook nog thematische verloven (ook nog zorgverloven genoemd). Hier zijn drie mogelijkheden:

  • ouderschapsverlof voor kinderen onder 12 jaar,
  • zorgverlof om voor een ziek familielid in te staan,
  • of verlof voor palliatieve zorgen.

Zorgverlof komt bovenop het tijdskrediet met motief. Je kunt bijvoorbeeld eerst ouderschapsverlof nemen en daarna tijdskrediet om voor je kinderen te zorgen.

Hoe lang kun je tijdskrediet nemen?

Dat verschilt van soort tot soort.

 • Op je volledige loopbaan heb je recht op maximum 51 maanden tijdskrediet met motief. Voor het volgen van een opleiding is dat maximum 36 maanden. 
 • Landingsbanen kun je vanaf 55 jaar nemen, en in sommige gevallen al vanaf 50 jaar. Maar pas vanaf 60 jaar heb je ook recht op een uitkering. 

Zijn er voorwaarden om tijdskrediet te krijgen?

Ja die zijn er. En ook hier verschillen ze al naargelang het soort tijdskrediet. Zo moet je voor een tijdskrediet met motief 2 jaar anciënniteit hebben bij je werkgever.

In bedrijven met minder dan 11 werknemers moet de werkgever zijn akkoord geven voor tijdskrediet. In grotere bedrijven kan je tijdskrediet worden uitgesteld wanneer al meer dan 5% van het personeel van het systeem gebruik maakt.

Zorgverlof kan niet geweigerd worden. Hier geldt alleen als voorwaarde dat je de nodige bewijsstukken of attesten voorlegt.

En wat met het inkomen?

Je krijgt een vergoeding van de RVA. Die vergoeding hangt af van het soort tijdskrediet en van je persoonlijke situatie. Hoeveel jij krijgt in jouw geval is terug te vinden op de website van de RVA.

Meer info in de brochure 'Tijdskrediet en thematische verloven'.