U bent hier

Het rustpensioen

Er is veel te doen over de pensioenen. De pensioenleeftijd wordt opgetrokken, de loopbaanvereisten voor het pensioen worden verhoogd. De vakbonden willen de buitensporige maatregelen tegenhouden. Maar hoe is de situatie momenteel.

Het pensioen, Wanneer mag je het nemen?

De pensioengerechtigde leeftijd voor het normale wettelijke pensioen is vandaag 65 jaar. Er zijn geen loopbaanvoorwaarden op dat moment, je moet dus niet een verplicht aantal jaren hebben gewerkt. Maar natuurlijk, hoe minder je hebt gewerkt, hoe kleiner je pensioen.

De regering Michel heeft de pensioenleeftijd in 2025 op 66 jaar gebrachten in 2030 op 67 jaar.

Het vervroegd pensioen, wanneer kan dat?

Sinds 2014 moet je 61 zijn en 39 jaar gewerkt hebben om vervroegd pensioen te nemen. Dat gaat stapsgewijs omhoog. Vanaf 2015 moet je 40 jaar gewerkt hebben en 61,5 jaar zijn. Vanaf 2016 moet je 62 zijn.

De regering Michel heeft het vervroegd pensioen in 2018 op 63 jaar gebracht. Vanaf 2019 zou je 42 loopbaanjaren moeten hebben.

Hieronder een tabel die de evolutie van het optrekken van de pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarden  voor het vervroegd pensioen weergeeft : 

Een pensioen aanvragen, hoe doe je dat?

Als je nog geen 65 bent en je wilt vervroegd met pensioen, dan moet je een aanvraag indienen, ten vroegste 1 jaar en ten laatste 1 maand voor het begin van je pensioen.

Als je op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar wilt stoppen met werken, moet je niets doen. De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) zal de nodige stappen zetten om je rustpensioen tijdig te betalen.

Dat laatste geldt ook als je eerst in het SWT, het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen bent gestapt. Dan begint je wettelijke rustpensioen altijd op je 65ste, en daarvoor moet je dus niets speciaals doen.

Hoeveel pensioen krijg je?

Het rustpensioen houdt rekening met 3 elementen: de beroepsloopbaan, de bezoldiging en de gezinstoestand.

Een volledig rustpensioen krijg je pas als je 45 loopbaanjaren achter de rug hebt. Elk jaar dat je werkte is goed voor 1/45ste van je pensioen. Dus, als je loopbaan korter was zal die omgeslagen worden naar 45sten. Als je 40 jaar gewerkt hebt, vermindert je pensioen naar 40/45sten.

Van het bedrag dat op basis van 45 loopbaanjaren wordt bekomen, krijgt een gezinshoofd 75%, voor alle anderen is dat 60%.

Hoe wordt het pensioen berekend?

Dit is specialisten werk. In een notendop komt het hierop neer:

  • Voor elk loopbaanjaar worden de brutolonen van werkdagen en gelijkgestelde dagen samengeteld.
  • Deze som wordt aangepast aan de inflatie, de hogere kosten voor het levensonderhoud.
  • Dat bedrag wordt gedeeld door 45, de 45 vereiste loopbaanjaren voor een volledig pensioen. 
  • Het bekomen bedrag wordt omgezet naar 70% voor gezinshoofden en naar 60% voor alle anderen. 
  • Dit telwerk wordt herhaald voor alle jaren van de beroepsloopbaan. De resultaten van alle jaren worden samengeteld en zo komt men aan jouw jaarlijkse brutopensioen.
  • Al naar gelang het pensioenbedrag en de gezinstoestand worden daar nog sociale en fiscale bijdragen van afgehouden.

Meer informatie vind je op: www.onprvp.fgov.be.