U bent hier

Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) - Brugpensioen

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) werd genadeloos aangepakt door  de regering  Michel. Het wordt immers moeilijker om via dit stelsel vroeger te stoppen met werken. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in 2016 te kunnen vertrekken ?

Als je denkt in aanmerking te komen, aarzel dan niet om contact op te nemen met je gewestelijke afdeling die je zal bijstaan tijdens alle te ondernemen stappen.

Welke soorten SWT zijn er?

Welk stelsel? Voorwaarden vanaf 2016
Algemeen stelsel (CAO 17) - Indien geen overgangsregeling

Leeftijd: 62 jaar

Loopbaan:

 • Mannen: 40 jaar
 • Vrouwen: 32 jaar (in 2016)
Algemeen stelsel (CAO 17) - Overgangsregeling

Leeftijd: 60 jaar

Nachtarbeid, zware beroepen, bouwbedrijf (CAO 111 + CAO 112)

Leeftijd: 58 jaar

Loopbaan : 33 jaar (onder voorwaarden)

Zwaar beroep (CAO 113)

Leeftijd : 58 jaar

Loopbaan : 35 jaar (onder voorwaarden)

Mindervalide werknemers en ernstige lichamelijke problemen (CAO 114)

Leeftijd : 58 jaar

Loopbaan : 35 jaar (onder voorwaarden)

Zeer lange loopbanen (CAO 115 + CAO 116)

Leeftijd : 58 jaar

Loopbaan : 40 jaar

Ondernemingen in moeilijkheden / herstructurering (CAO 117)

Leeftijd : 56 jaar (verhoogt gradueel tot 2020)

Algemeen stelsel (CCT 17)

Overgangsregeling

Leeftijd : 60 jaar

Voorwaarden : voor sectoren of bedrijven waar een CAO werd afgesloten die een SWT-stelsel voorziet aan de leeftijd van 60 jaar.

Cumulatieve voorwaarden:

 • CAO dient neergelegd en geregistreerd te zijn vόόr 01/07/2015;
 • Dient in werking te treden op uiterlijk 01/01/15;
 • Duurtijd CAO: maximum 3 jaar (dus tot en met 31/12/17);

Indien geen overgangsregeling

Leeftijd : 62 jaar

Beroepsloopbaan: verloopt volgens een tijdspad:

Jaren Loopbaan mannnen Loopbaan vrouwen
2016 40 jaar 32 jaar
2017 40 jaar 33 jaar
2018 40 jaar 34 jaar
2019 40 jaar 35 jaar
2020 40 jaar 36 jaar
2021 40 jaar 37 jaar
2022 40 jaar 38 jaar
2023 40 jaar 39 jaar
2024 40 jaar 40 jaar

Nachtarbeid, zware beroepen, bouwbedrijf (CAO 111 + CAO 112)

Stelsel nachtarbeid

Leeftijd : 58 jaar

Beroepsloopbaan: 33 jaar loopbaan bewijzen

Voorwaarden : Minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een stelsel van nachtarbeid (conform CAO 46)

Stelsel zware beroepen

Leeftijd : 58 jaar

Beroepsloopbaan: 33 jaar loopbaan bewijzen

Voorwaarden :

 • in de laatste 10 jaar gedurende 5 jaar tewerkgesteld geweest zijn in een zwaar beroep
  OF
 • In de laatste 15 jaar gedurende 7 jaar tewerkgesteld geweest zijn in een zwaar beroep

Stelsel bouw:

Leeftijd : 58 jaar

Beroepsloopbaan: 33 jaar loopbaan bewijzen

Voorwaarden :

 • Arbeiders dienen tewerkgesteld te zijn in een bedrijf die behoort tot PC voor het bouwbedrijf;
 • Arbeiders beschikken over een attest dat hun ongeschiktheid tot voortzetting van hun beroepsactiviteit bevestigt, afgegeven door een arbeidsgeneesheer

Zwaar beroep (CAO 113)

Leeftijd : 58 jaar

Beroepsloopbaan : 35 jaar bewijzen

Voorwaarden : 

 • In de laatste 10 jaar gedurende 5 jaar tewerkgesteld geweest zijn in een zwaar beroep 
  OF
 • In de laatste 15 jaar gedurende 7 jaar tewerkgesteld geweest zijn in een zwaar beroep

Mindervalide werknemers en ernstige lichamelijke problemen (CAO nr. 114)

Leeftijd : 58 jaar

Beroepsloopbaan : 35 jaar bewijzen

Voorwaarden : 

 • Erkenning door de bevoegde overheid als mindervalide werknemer of een attest hebben van het Fonds voor Arbeidsongevallen of het Fonds van Beroepsziekten (voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen)

Zeer lange loopbanen (CAO 115 + CAO 116)

Leeftijd : 58 jaar

Beroepsloopbaan : 40 jaar bewijzen

Opmerking: de leeftijd van 58 jaar kan vanaf 01/01/17 worden opgetrokken tot 60 jaar tenzij een NAR-CAO én een sector-CAO bepalen dat die leeftijd tóch op 58 jaar blijft. Hiervoor is in de periode 2015-2016 nog geen sector-CAO vereist want de leeftijd verhoogt nog niet in deze periode.

Ondernemingen in moeilijkheden / herstructurering (CAO 117)

Leeftijd : verhoogt gradueel, conform onderstaande tabel.

Jaar Leeftijd
2016 56
2017 57
2018 58
2019 59
2020 60