U bent hier

Memofiches

In geval van een ongeval op het werkof op de weg van en naar het werk 
  • De werkgever onmiddelijk op het hoogte brengen getuigen zoeken
  • Op consultatie gaan bij een geneesheer
Angifte door de werkgever De werkgever moet het ongeval verplichtend aangeven aan de verzekeringsmaatschappij binnen de 8 dagen na het ongeval
De werkgever geeft het ongeval niet aan Het slachtoffer kan zelf het ongeval aangeven aan de verzekeraar of aan het Fonds voor Arbeidsongevallen
De arbeidsongeschiktheid duurt minstens 4 dagen het ongeval moet opgenomen worden in een register en het voorwerp uitmaken van een arbeidsongevallensteekkaart.
Volledige tijdelijke arbeidsongeschikteid
  • De eerste 30 dagen betaalt de werkgever het gewaarborgd loon.
  • Na 30 dagen betaalt de verzekeraar een uikering uit die gelijk is aan:

Basisloon X90%/365

Blijvende  arbeidsongeschiktheid

De verzekeraar stort jaarlijks een toelage of een rente die gelijk is aan

Basisloon xblijvende arbeidsongeschiktheid

Indien verzorging noodzakelijk blijkt te zijn De verzekering betaalt het volgende terug: de medische kosten, de apotheekkosten, de hospitalisatiekosten, de kosten voor prothesen, de kosten voor de verplaatsingen die veroorzaakt zijn door het ongeval (tarief openbaar vervoer of 0.2479€ per km voor verplaatsingen met eigen vervoermiddel op voorwaarde det er minstens 5 km zijn), de kosten van bepaalde verplatsingen van de familie om het slachtoffer te bezozken in het ziekenhuis of usthuis of the verzorginghuis.