U bent hier

Tips voor delegees

Leer de knepen van het vak

De rechten van werknemers, de loon- en arbeidsvoorwaarden, de veiligheid en de gezondheid, het zijn allemaal belangrijke aandachtspunten. Je kunt er elke dag nieuwe dingen over horen en leren. Dat doen we in deze rubriek ‘Tips and tricks’. Geregeld krijg je nuttige informatie over heel precieze onderwerpen of toestanden. Kwestie van de knepen van het syndicale vak te leren.

Het bedrijf

 • Je bent lid van het CPBW en je hebt nog steeds geen nieuws over het jaarverslag van de interne dienst? Dan is het hoog tijd om dit rapport op te vragen bij je werkgever. De wet verplicht hem immers om dit rapport over te maken 15 dagen vóór de vergadering van het comité van de maand februari. Dit jaarverslag is een onmisbaar instrument om het... Lees verder

 • Op 14 maart organiseert het ABVV voor de elfde keer de Equal Pay Day. Deze valt op de dag dat vrouwen evenveel verdiend hebben als hun mannelijke collega’s tijdens het voorgaande jaar. Vrouwen verdienen gemiddeld 20% minder. Ze moeten dus 73 dagen langer werken (tot 14 maart) om aan hetzelfde loon te komen. Het ABVV wil deze ongelijkheid... Lees verder

 • Facebook, Twitter, dat is allemaal praktisch om te communiceren, evenementen bekend te maken, foto’s te delen,... Je kan je er ook gemakkelijk uitleven met je humeurtjes. Het is echter niet zonder gevaar om zomaar alles wat je wil te vertellen over je bedrijf of werkgever. De vrijheid van meningsuiting heeft beperkingen. Volgens Het Belang van... Lees verder

 • In België heeft elke werknemer recht op minimum 20 dagen betaald verlof per jaar, op voorwaarde dat hij gedurende het hele voorafgaande jaar heeft gewerkt. Hij kan deze dagen vrij opnemen tijdens het kalenderjaar, maar in sommige ondernemingen en sectoren geldt er een andere regel. Een deel van dit verplicht verlof wordt nl. geïntegreerd in een... Lees verder

 • Zoals we reeds meldden in ons artikel van 16/05/14 worden in de maand mei de jaarrekeningen onder de loep genomen door de Ondernemingsraad. Als er echter geen OR is in je bedrijf, dan is het CPBW bevoegd voor deze uiterst belangrijke taak. De analyse van de jaarrekeningen maakt deel uit van de bevoegdheden van de OR. Indien de onderneming geen OR... Lees verder

 • 11 miljard euro. Zoveel heeft de overheid uitgegeven aan steun voor de Belgische ondernemingen in 2012. Het is voor de afgevaardigden niet altijd eenvoudig om te weten te komen van welke voordelen hun werkgever heeft genoten. De Algemene Centrale van het ABVV heeft onlangs een studiedag over het thema ‘geschenken aan ondernemingen’ georganiseerd... Lees verder

Het werk

 • Zoals ieder jaar in deze periode, zit de OR rond de tafel om te spreken over de vervanging van feestdagen die vallen op een inactiviteitsdag binnen het bedrijf. Dit betreft de feestdagen die op een zondag of meestal ook op een zaterdag vallen. In 2016, vallen Feest van de Arbeid en Kerstmis in een weekend. Wat zijn de regels die... Lees verder

 • Deze zomer gaan opnieuw heel wat jongeren aan de slag als jobstudent. Werken is een verrijking, maar jongeren ondervinden ook heel wat moeilijkheden. Het is ook opletten geblazen voor de risico’s die een job met zich meebrengt. Als delegee kun je het jonge volkje helpen om in goede en vooral ook veilige omstandigheden te werken. De werkomgeving... Lees verder

 • In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart 2015 schakelen we om 2 uur over naar het zomeruur. De klok wordt dan 1 uur vooruit gezet: 2 u 's nachts wordt 3 uur. We verliezen een uur slaap en wie aan het werk is zal een uur minder presteren. Hoe worden deze werknemers betaald ? Laten we eens kijken naar de toepasselijke reglementering. Dezelfde... Lees verder

 • Sinds 2013, vereist de CAO 104 dat de werkgever een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in zijn bedrijf moet opstellen als het om meer dan 20 werknemers gaat. Als er geen plan voorzien is of als het om een jaarlijks plan gaat, moet u weten dat de werkgever tot eind maart heeft om een voorstel aan de OR of de vakbondsafvaardiging voor te... Lees verder

 • Het zou kunnen dat we deze winter te maken krijgen met elektriciteitsschaarste. Om de gevolgen van een stroomonderbreking te beperken, werd er een afschakelplan uitgewerkt. Dit betekent dat er een aantal zones in het land zonder stroom zullen vallen gedurende een paar uur. Deze stroomonderbrekingen kunnen een impact hebben op je werk. We overlopen... Lees verder

 • Het ouderschapsverlof geeft aan iedere werknemer de mogelijkheid om zijn loopbaan te onderbreken om voor zijn kinderen te zorgen. Je kan volledig stoppen, je arbeidstijd met de helft verminderen of 4/5de werken. Aarzel niet om als afgevaardigde de werknemer op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid en uit te leggen hoe hij een aanvraag kan... Lees verder

 • Wil je een aanvraag voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet indienen en heb je geen zin hiervoor bij de RVA in de rij staan? Dat kan. Vanaf nu is het mogelijk van voor je scherm een aanvraag in te dienen. Via de portaalsite sociale zekerheid socialsecurity.be kun je volgende verloven online aanvragen: Tijdskrediet algemeen stelsel... Lees verder

Veiligheid en gezondheid

 • Je stapt je deur uit en merkt dat de weg glad ligt. Zo wordt het moeilijk om op het werk te geraken. Wat nu ? Eerst en vooral kan een werkgever geen sanctie opleggen omdat een werknemer vertraging heeft of niet komt opdagen omwille van de slechte weersomstandigheden ‘op voorwaarde dat hij of zij alles heeft gedaan om te komen werken.’ Kon de... Lees verder

 • De kou is terug, met alle gevolgen van dien. Naast de vorst op de weg naar het werk, kan de temperatuur op de werkplaats soms ook nauwelijks verdraagbaar zijn. Door langdurig in de kou te werken verhoogt het risico op ongevallen, alsook onze reactietijd. Wij zetten de regels die de werkgever moet naleven om het welzijn van zijn werknemers te... Lees verder

 • De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) werden opgericht in 1996. Ze bestaan uit een aantal afdelingen die begaan zijn met de verschillende disciplines van het welzijn van de werknemers op het werk. Deze afdelingen bestaan uit arbeidsgeneesheren, maar ook ergonomen, chemici, hygiënisten, ingenieurs, … Elke externe... Lees verder

 • In 1996 verscheen de Codex over het welzijn op het werk. Het doel van deze nieuwe reglementering is de omzetting van de oude bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) dat te omvangrijk en te complex werd door alle aanpassingen en wijzigingen door de jaren heen. Op 7 oktober werden de algemene regels voor de selectie,... Lees verder