U bent hier

Vakbondsafgevaardigde worden, kun je dat leren ?

We zijn een socialistische actieve vakbond, een organisatie die leeft. Wij hebben op alle niveaus nood aan militanten. Zowel mannen als vrouwen die met een kritische ingesteldheid zoeken, nadenken, discussiëren en handelen. De vorming overtuigt onze militanten en delegees van de kracht, de troeven en de uitdagingen van de vakbond. Ze maakt hen wegwijs in de structuren.

De verdediging van de rechten van de werknemers in de bedrijven is geen gemakkelijke opdracht. Het vergt van delegees en militanten zowel kennis, vaardigheden als een syndicale houding om hun mandaat naar best vermogen te kunnen opnemen. Het doel van de AC-vorming is hen hierbij te helpen en te trainen.

Het verleden koesteren, de actualiteit onder de loep nemen, werk maken van de toekomst !

Een goed gevuld programma ! Dat is de essentie van onze vorming. Onze “verworvenheden” danken we aan de opeenvolging van eisen, acties en compromissen die de arbeidersbeweging kenmerken.

Vandaag hebben de rechtse partijen, het patronaat en zelfs het ultraliberale Europa het gemunt op onze zogezegde “privileges” of “ongerechtvaardigde transfers”. De pers en de media doen bovendien duchtig mee. Het volstaat niet meer om HALT te roepen.

Wanneer een vakbond NEEN zegt, moet hij in staat zijn om zijn troepen te mobiliseren om de als onterecht bestempelde maatregelen af te wenden. We moeten jullie hiervan niet enkel overtuigen, maar ook de nodige argumenten aanreiken.

We moeten vooral een positieve syndicale boodschap uitdragen met een toekomstvisie, wars van de kwalijke gevolgen van het
kapitalisme. Solidaire vooruitzichten met hoop op verbetering voor iedereen. Ook dat moet je aanleren en samen bespreken.

De vorming is een radertje in het geheel van deze grote dynamiek die wij samen willen opbouwen. Hierbij gaan we uit van elkeens concrete en reële problemen, zoeken we hoe we de dienstverlening aan onze leden kunnen verbeteren en uiteindelijk hoe we ze kunnen sensibiliseren en mobiliseren.

Deelnemen aan de vorming is in de eerste plaats werken aan zijn eigen toekomst. Tegelijkertijd moeten we banden smeden met andere deelnemers, uit andere sectoren en met andere ervaringen. Uit vorming groeit vriendschap, kameraadschap door wederzijds respect…

Kortom, de vorming staat synoniem voor een boeiende ervaring en is een uitdaging voor ieder van ons. De AC-Vormingskrant staat vol goede herinneringen en werpt alvast een eerste blik op de nieuwe projecten van onze vormingsploeg.

Vorming voor wie ?

De vorming van de Algemene Centrale van het ABVV richt zich tot de militanten en de delegees, zowel de effectieve als plaatsvervangers, in de bedrijven die tot de sectoren van de Algemene Centrale behoren.

  • Ben jij een beginnende militant en volgde je nog geen basisvorming: dan is de vorming niveau 1 iets voor jou.
  • Heb jij wel al basisvorming gevolgd en leer je graag wat bij over je mandaat of over het syndicaal werk op je bedrijf: misschien heb je dan wel interesse voor een module in onze specialisatievorming.
  • Heb jij je vorming al beëindigd, maar wil je bijblijven met de actuele ontwikkelingen in het ruime syndicale werk: dan behoor je tot de doelgroep van de voortgezette vorming.

Vorming hoe ?

In vakbondsvormingen vertrekken we van jouw ervaring en de ervaringen van de andere deelnemers van de groep. We wisselen ervaringen uit. We kijken wat de achterliggende wetgeving is. We linken de ervaringen aan de maatschappelijke evoluties. Zo staan we volgende keer sterker in onderhandelingen met de werkgever, in contacten met de werkvloer.

De vormingen worden begeleid door professionele vormingswerkers. Zij worden bijgestaan door bedrijfsanimatoren. Dit zijn delegees die actief zijn in een bedrijf, en samenwerken met de vormingswerker om de vorming zo dicht mogelijk bij je beroepsleven te brengen.

Programma vorming 2017-2018