U bent hier

I love Index

i love index

Onze index, wat is dat ?

De automatische indexering van de lonen en uitkeringen is een uniek systeem.

Het systeem volgt de evolutie van de prijs van een lijst van producten en diensten die wij werknemers kopen of gebruiken. Stijgt die prijs, dan stijgt het indexcijfer.

Als het indexcijfer voldoende is gestegen, worden onze lonen automatisch verhoogd. Dat noemen we een indexaanpassing.

Op die manier hebben we de garantie dat we met ons loon evenveel producten kunnen blijven kopen.

Onze index is dus geen loonsverhoging. Het zorgt er wel voor dat onze koopkracht niet daalt.

Een paar sleutelwoorden ter verduidelijking

 • Indexering : De index of het indexcijfer der consumptieprijzen weerspiegelt de evolutie van de prijzen van een aantal producten en diensten. Als de prijzen van deze producten en diensten stijgen, volgt de index deze verhoging. Wanneer de index een bepaald niveau overschrijdt, worden de lonen automatisch aangepast aan de index.
  De automatische indexering wordt toegepast op de lonen van de openbare en privésector, maar ook op de sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheid, kinderbijslag, leefloon, enz.).

 • Inflatie : Dit is het fenomeen van de veralgemeende stijging van de prijzen. Het gevolg is dat de munteenheid minder waard is. We merken dit in onze economie: de prijzen van brood, koffie, vlees, openbaar vervoer en huisvesting hebben de neiging om te stijgen. De lonen volgen echter niet dezelfde evolutie. Vandaar het belang van de indexering !

 • De indexkorf : Een andere benaming voor het indexcijfer der consumptieprijzen. De indexkorf laat toe om de evolutie te meten van de prijzen van de belangrijkste consumptiegoederen.

 • Spilindex : Dit is de index die moet worden bereikt opdat een aanpassing van de lonen zou kunnen plaatsvinden. Meestal wordt deze index vastgelegd op 2%. Men berekent de evolutie van de gemiddelde gezondheidsindex gedurende de laatste vier maanden, en wanneer de spilindex wordt bereikt of overschreden, stijgen de lonen met een bepaald percentage.

 • Gezondheidsindex : "Light"versie van de indexkorf, met name zonder tabak, alcohol en brandstof. Het is op deze index dat men zich baseert voor de indexering van de lonen. Als de gezondheidsindex de spilindex overschrijdt, worden lonen en huurprijzen geïndexeerd.

De index in cijfers

De prijsindex en de gezondheidsindex maand per maand

In de linkerkolom (oranje achtergrond) vindt u de cijfers van de prijsindex in alle categorieën.

In de rechterkolom (rode achtergrond), staan de cijfers van de gezondheidsindex, gebruikt voor de loonindexering. Merk op dat we het viermaandelijkse gemiddelde van de index gebruiken.

De cijfers in de gestippelde achtergrond zijn schattingen die het Federaal Planbureau begin van elke maand publiceert.

De gegevens in grafiekvorm

De gegevens van bovenstaande tabel worden ook opgenomen in grafieken die we regelmatig actualiseren :

De voorzieningen van het Planbureau worden, in de grafiek m.b.t. de evolutie van de index, weergegeven in het licht gekleurd gedeelte, en d.m.v. stippellijntjes in de grafiek m.b.t. de inflatie.

De index in de sectoren

Men moet weten dat het mechanisme verschilt van de ene sector tot de andere. Hierna vindt u een samenvatting van de mechanismen in de sectoren die worden opgevolgd door de Algemene Centrale van het ABVV. Het mechanisme eigen aan uw sector wordt vastgelegd in de sectorale overeenkomsten. Naargelang van de sector worden de indexeringen toegepast op maandelijkse, jaarlijkse basis, of nog als gevolg van de overschrijding van de spilindex.

Vaste tijdstippen

Maandelijks
Driemaandelijks
2 x per jaar
Jaarlijks
Petroleum (PC 117) Bouw (PC 124) Schoonmaak (PC 121) Terugwinning allerlei producten (PC 142.04)
Cementfabrieken (PC 106.01) Houthandel (PC 125.03) Papierverwerking (PC 136)
Zagerijen (PC 125.02) Papierproductie (PC 129)
Tabak (PC 133)
Bosontginingen (PC 125.01)
Stoffering en houtbewerking (PC 126)
Pannebakkerijen (PC 113.04)
Leder (PC 128)

Te bereiken of te overschrijden spilindex

Aanvullend arbeiders (PC 100) Groeven (PC 102) Schikunde (PC 116)
Steenbakkerijen (PC 114) Keramiek (PC 113) Bioscoopzalen (PC 303.03)
Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314) Vrij onderwijs (PC 152) Bewaking (PC 317)
Grossistes et répartiteurs de médicaments (PC 321) Betonindustrie (PC 106.06) Begrafenisondernemingen (PC 320)
Grafische nijverheid (PC 130) Terugwinning van papier (PC 142.03) Beschutte werkplaatsen (PC 327)
Sociale werkplaatsen (PC 327.02) Vrij onderwijs (PC 152) Dienstencheques (PC 322.01)
Glasindustrie (PC 115) Conciërges en huispersoneel (PC 323)

Voor de sectorale finesses verwijzen wij naar je sectorale pagina.

Het dossier van het ABVV

Door de indexsprong verlies je 2% loon voor de rest van je loopbaan. Een snelle berekening op basis je belastbaar jaarloon van 2014 en je leeftijd tonen hoe groot dat verlies is.

Gelieve de velden juist in te vullen.


Indexsprong diefstal

We hebben nu al vele maanden lang krachtig geprotesteerd tegen de indexsprong. De regering heeft er geen oren naar. En nu beginnen de werknemers  het te voelen, vanaf mei ook  in vier sectoren van de Algemene Centrale-ABVV.

In de sectoren kennen we heel uiteenlopende systemen om de lonen te indexeren. In sommige sectoren gebeurt de indexering maandelijks, in andere sectoren driemaandelijks, of eenmaal per jaar. Nog andere sectoren hebben een zogenaamde spilindex. Dat wil zeggen dat de lonen geïndexeerd worden wanneer het indexcijfer met bijvoorbeeld 0,5 procent, 1 procent of 2 procent is gestegen.

Maar welk systeem de sector ook toepast, vroeg of laat “valt” de indexsprong. Waar je ook werkt, finaal zal je 2 procent loon inleveren.

Voor twintig sectoren van de AC (900.000 werknemers) is het in juli al meteen raak.

Lees meer

Werknemers 

Stelsel

Voorziene index “Positieve” index

Diamant (PC 324)

8100 wn

spil 2%

2%
Bewaking (PC 317) 14.000 wn spil 2% 2%
Textiel (PC 120) 15.3000 arb spil 2% 2%
Steenbakkerijen (PC 114) 1.200 arb spil 0,5% 0,5%
Papierproductie (PC 129) 2.500 arb 6-maandelijks

reëel: 0,19%
zonder blokkering: 0,51%

Papier- en kartonverwerking (PC 136) 7.000 arb 6-maandelijks reëel: 0,19%
zonder blokkering: 0,51%
Schoonmaak (PC 121) 51.000 arb 6-maandelijks reëel: 0,44%
zonder blokkering: 0,82%
Leder (PC 128) 730 arb 3-maandelijks reëel: 0,10%
zonder blokkering: 0,43%
Houtindustrie (PC 125) 3650 arb 3-maandelijks reëel: 0,03%
zonder blokkering: 0,28%
Bouw (PC 124) 150.000 arb 3-maandelijks reëel: 0,0497%
zonder blokkering: 0,298%
Orthopedische technieken (PC 340) 1225 wn 3-maandelijks reëel: 0,10%
zonder blokkering: 0,43%
Pannenbakkerijen (PSC 113.04) 300 arb 3-maandelijks reëel: 0,12%
zonder blokkering: 0,43%
Petroleum (PC 117) 1500 arb maandelijks 1 juli: 0,11%
cumulatief: 0,43%
Cementfabrieken (PSC 106.01) 1000 arb maandelijks 1 juli: 0,11%
cumulatief: 0,43%
Tabaksbedrijf 1100 arb 3-maandelijks reëel: 0,9%
zonder blokkering: 
Dienstencheques (SCP 322.01) 150.000 arb. Spil 2% 2% op 01.08

Gezondsheidsdiensten (PC 330)

Socio-profit

500.000 wn

spil 2%

2% Impact op 1.7 of 1.8, naargelang sector

 
Gezinszorg, aides familiales (PC 318)
Opvoedingsinstellingen (PC 319)
socio-culturele sector (PC 329)
non-profit Vlaanderen (PC 331)
non profit francophone et germanophone (PC 332)
Beschutte en sociale werkplaatsen
ETA (PC 327)

Voor drie sectoren van de AC is het in juni al meteen raak.

Cementfabrieken (PC 106.01)

0,14% (maandelijkse indexering) (cumulatief 0,32%)

1000 arbeiders
Petroleum (PC 117)

0,14% (maandelijkse indexering) (cumulatief 0,32%)

1500 arbeiders
Textielverwerking (PC 142.02) 2% (spilindex zou overschreden zijn in mei 2015) 1000 arbeiders

Voor vier sectoren van de AC is het in mei al meteen raak.

Kappers en schoonheidszorgen (PC 314) 

2% (spilindex zou overschreden zijn in april)

16.000 werknemers

Grafische nijverheid (PC 130) 2 % (spilindex zou overschreden zijn in april)  8200 arbeiders
Petroleumnijverheid (PC 117) 0,18% (maandelijkse indexering)  1500 arbeiders
Cementfabrieken (PC 106.01)  0,18% (maandelijkse indexering) 1000 arbeiders
Persberichten · Gepubliceerd op 27 oktober 2015, 11:15

Op maandag 26 oktober dienen ABVV, ACV en ACLVB bij het Grondwettelijk Hof beroep in tegen de indexsprong. Lees verder

Persberichten · Gepubliceerd op 30 juni 2015, 13:00

De media maakten al bekend dat de indexsprong op 1 juli in vele sectoren toeslaat als gevolg van de overschrijding van de spilindex. Maar het gaat veel verder. Er zijn niet alleen de sectoren die een... Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 13 mei 2015, 13:45

Je kunt sinds een paar dagen je belastingaangifte 2015 invullen. Profiteer van de gelegenheid om snel uit te rekenen hoeveel de indexsprong je kost. Het spreekt boekdelen! Lees verder

Standpunten · Gepubliceerd op 8 mei 2015, 14:30

Het gaat goed met onze welvaart, maar ze is wel nog  nooit  zo onrechtvaardig verdeeld geweest. Dat kun je opmaken uit de sociaal-economische barometer van het ABVV waarover  je in dit... Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 20 maart 2015, 10:30

Teken de petitie "Ik ben tegen de indexsprong en voor meer fiscale en sociale rechtvaardigheid". Lees verder

Persberichten · Gepubliceerd op 3 maart 2015, 10:30

Het is fout te denken dat de indexsprong weinig kwaad zal doen. De rechtse regering en het patronaat willen doen geloven dat de maatregel haast geen pijn zal doen en dat zij door de lage inflatie... Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 18 februari 2015, 12:15

Als het over lonen en sociale uitkeringen gaat wil de regering Michel een indexsprong opleggen. Maar als het over de huurprijzen gaat, is er geen sprake meer van een indexsprong. Lees verder

Standpunten · Gepubliceerd op 9 februari 2015, 11:45

Het ziet ernaar uit dat de jacht op werknemers en uitkeringsgerechtigden voor de regering Michel, gesteund door werkgevers, een absolute prioriteit is geworden. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 3 februari 2015, 11:15

De index is een bescherming van onze koopkracht. Nu wil de regering Michel echter, aangemoedigd door de werkgevers, een indexsprong opleggen. Al zullen de gevolgen van een indexsprong niet... Lees verder

Standpunten · Gepubliceerd op 13 januari 2015, 11:00

Aansluitend op een héél bewogen jaar, vroegen wij aan Paul Lootens en Werner Van Heetvelde of de situatie ondertussen bedaard was, zoals de regering beweert, of zijn de redenen voor de sociale woede... Lees verder

 • Indexsprong raakt nu al miljoenen mensen

  Download (56.36 KB)
 • Evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen

  Download (580.4 KB)
 • Index - Diefstal blijft diefstal

  Download (450.66 KB)
 • Diefstal blijft diefstal

  Download (413.44 KB)
 • Alles wat je moet weten over de Index

  Download (2.62 MB)