U bent hier

Actualiteit

dinsdag 12 december 2017, 15:45

PC 100 - Jaarlijkse premie en verhoging van de uurlonen

De sector van het Aanvullend Paritair Comité (PC 100) groepeert ondernemingen met heel uiteenlopende activiteiten. Sinds vorig jaar is er een nieuwe jaarlijkse premie in de sector. De premie werd verhoogd tot 31 maal het basisuurloon en wordt uitbetaald met het loon van december. De uurlonen worden vanaf 1 januari 2018 verhoogd met 1,7% voor de arbeiders die geen automatische indexering hebben.

Het PC 100 is een buitenbeentje. Je vindt er arbeiders uit de publiciteit, distributie, logistiek, dienstverlening,… Allemaal werken ze in bedrijven die niet kunnen ondergebracht worden in een welbepaalde sector.

Sociale vooruitgang

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers een sociaal akkoord. In het laatste akkoord is, onder druk van de vakbonden, heel wat sociale vooruitgang geboekt. Ook op het vlak van koopkracht. De jaarlijkse premie werd dit jaar verhoogd met 20 uurlonen, tot 31 uurlonen en wordt uitbetaald met het loon van december.

Elke arbeider uit de sector heeft recht op deze premie, mits hij 6 maanden anciënniteit heeft. Controleer dus in januari zeker je loonfiche. Ontvang je de premie niet? Neem dan contact op met de ABVV-delegee in je bedrijf of ga langs in een van onze kantoren.

Voor de arbeiders die geen automatische loonindexering hebben worden alle uurlonen vanaf 1 januari 2018 opgetrokken met 1,7%. Tenzij je op ondernemingsvlak al in 2017 een gelijkwaardig voordeel kreeg. In 2019 volgt nog een tweede verhoging van die lonen met 1,2%.