U bent hier

Sociale verkiezingen, waarover gaat het ?

Bij de sociale verkiezingen duiden de werknemers hun vertegenwoordigers in hun bedrijf aan. Ze doen dat om de vier jaar. Ze laten hun stem horen door afgevaardigden naar de overlegorganen te sturen. Het gaat over het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en over de ondernemingsraad (OR). Die twee vergaderingen hebben elk hun eigen bevoegdheidsdomeinen.

De nationaliteit van de werknemers heeft geen belang, iedereen die in het bedrijf werkt heeft stemrecht, ook de stagiairs en de leerlingen. Je moet wel minstens sinds drie maanden in het bedrijf werken.

De afgevaardigden zijn er om de belangen van hun collega's te verdedigen.

Alle informatie op onze speciale website