Raak niet aan de barema’s! Laat het overleg zijn werk doen

Door haar minachting voor de sociale dialoog, veroorzaakt de regering heel wat ontevredenheid binnen de sectoren.

Door haar minachting voor de sociale dialoog, veroorzaakt de regering heel wat ontevredenheid binnen de sectoren. Haar laatste zet: de afschaffing van de loonschalen. Nochtans zijn die het resultaat van overeenkomsten en cao’s ondertekend door vakbonden en werkgevers.

Productiviteit in plaats van anciënniteit

Ter herinnering, een van de maatregelen van de ‘jobs deal’, het werkgelegenheidsplan dat midden in de zomer door de regering van Michel unilateraal werd opgelegd, was om de loonschalen niet langer op te trekken in functie van  de anciënniteit van de werknemers. Voor de overheid moeten de lonen evolueren volgens vaardigheden en productiviteit. Een liberaal idee dat van werknemers concurrenten maakt en de weg openzet voor lonen à la tête du client. Een maatregel waartegen wij ons onmiddellijk verzet hebben.

Laat het overleg zijn werk doen

Een beetje geschiedenis: de tarieven op basis van anciënniteit zijn het resultaat van afspraken en cao’s ondertekend door de sociale partners, de vakbonden en de werkgevers. De loonbarema’s komen dus uit ons model van economische democratie, meer bepaald het sociaal overleg. We kunnen niet accepteren dat de overheid deze akkoorden omzeilt. Daarom verstuurde het  gemeenschappelijk vakbondsfront van de petroleum een brief naar de werkgeversfederatie met de vraag: betwist u onze overeenkomsten? Aanvaardt u dat de regering onze overeenkomsten intrekt?

Lonen en democratie in gevaar

Vanzelfsprekend is de petroleum niet de enige betrokken sector. Ook in andere sectoren zijn er contacten om werkgevers te confronteren met de antisociale praktijken van de overheid. De bal ligt nu in het kamp van de werkgevers om transparante barema’s en sociaal overleg te behouden. Laat ons ervan uitgaan dat de betrokken werkgeversfederaties het probleem begrijpen en hun verantwoordelijkheid zullen opnemen.

Samen sterk in de petroleumsector

Zoals in mei aangekondigd, heeft de Algemene Centrale – ABVV een historisch akkoord afgesloten met de BBTK. Volgens dit akkoord, dat op 1 januari 2019 ingaat, zal er één centrale verantwoordelijk zijn per sector. Het betreft in totaal 47 sectoren.

In een arbeidsmarkt in volle verandering is het normaal dat wij onze structuren aanpassen om nog beter in te spelen op de noden van de werknemers, welk ook hun statuut is: arbeider, bediende of kader. Bovendien zal in een nabije toekomst de harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut een feit worden.

Maar nog fundamenteler heeft het principe van eenheid van werknemers deze herverdeling van sectoren tussen onze twee centrales gemotiveerd. In sommige gevallen zullen leden en militanten van de Algemene Centrale vertrekken naar de BBTK, in andere gevallen zullen leden en militanten van de BBTK zich bij ons aansluiten.

De petroleumsector loopt voorop

Het is in dit kader dat volgende week de eerste vernieuwde syndicale raad voor de petroleumsector plaatsvindt, waarop ook onze nieuwe militanten van de BBTK aanwezig zullen zijn. Een première!

Door ons te organiseren per sector kunnen we onze krachten bundelen over grenzen heen en over alle niveaus. Onze organisatie zal beter afgestemd zijn op de realiteit op het terrein. En zo kunnen we de belangen van onze leden beter verdedigen.

Je werkt in petroleumsector en je wil hier meer over weten? Neem contact op met je delegee of afdeling of consulteer onze website www.accg.be