U bent hier

Raadgevingen aan de delegees

A. Bij ongeval

 1. Zorg ervoor dat elk ongeval aangegeven wordt
 2. Zorg ervoor dat de aangifte niet kan worden betwist (objectieve beschrijving van de feiten, verband tussen feiten en letsel)
 3. Indien mogelijk de objectieve verklaring van de getuigen van de ongeval aanhechten (om verwarring te vermijden)
 4. Het slachtoffer heeft recht op een kopie
 5. Zorg ervoor dat de letsels worden vastgesteld door een dokter
 6. Zorg ervoor dat de werkgever de aangifte van werkongeschiktheid ook naar de mutualiteit stuurt (ingeval van latere betwisting).

B. Bij tijdelijke volledige ongeschiktheid:

 1. Blijf in contact met het slachtoffer (en laat hem/haar niet alleen met de paperasserij die dergelijk ongeval onvermijdelijk met zich meebrengt).
 2. Het slachtoffer eraan herinneren dat alle brieven van de verzekeraar moeten beantwoord worden en de delegee daarvan op de hoogte te houden.  
 3. Bij voorstel van aangepast werk, het slachtoffer de raad geven de delegee te informeren.
 4. Het slachtoffer heeft recht op de vergoeding van bepaalde behandelingen die hij moet krijgen door zijn ongeval.
 5. Het slachtoffer heeft na meer dan 4 weken recht op een bezoek van de arbeidsgeneesheer om een vervroegde herintrede en een aangepaste werkpost te bespreken
 6. De delegee volgt het dossier op (erkenning van het ongeval)

C. Bij blijvende ongeschiktheid

 1. Breng het slachtoffer ervan op de hoogte dat hij niet verplicht is de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid te aanvaarden die de verzekeraar hem voorstelt (die graad ligt dikwijls lager dan de werkelijkheid) en van zijn recht om hierover een andere dokter te consulteren.
 2. De verwondingen kunnen nog evolueren (geen consolidatie).
 3. Nagaan of er vergissingen zijn begaan bij de berekening van de vergoedingen op basis van de graad van arbeidsongeschiktheid (indien nodig, kan de vakbond je hierbij altijd helpen).
 4. Met de werkgever een herinschakeling in de onderneming bespreken (na overleg met de arbeidsgeneesheer)

D. In het Comité :

 1. Het ongeval wordt bij de statistieken van de onderneming geteld die in het maandelijks verslag van de interne dienst veiligheid en gezondheid op het werk staan vermeld. Dit verslag wordt iedere maand voorgelegd aan de vergadering van het Comité.
 2. Er dient een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval te gebeuren. De leden van het Comité hebben het recht hieraan deel te nemen.
 3. Indien het ongeval door de verzekering wordt geweigerd, kan het Comité de graad van jaarlijkse ongeschiktheid aan de verzekeringsmaatschappij vragen en de redenen van de weigering eisen.
 4. Let op de toepassing van de interne procedures bij aangepast werk. Er ontstaat soms een juridische vacuüm die de slachtoffers in moeilijkheden brengt (vooral indien hij hervalt of indien zijn toestand verslecht).
 5. De werkgever dient de follow-up van het dossier bij de verzekeringsmaatschappij te waarborgen. Kijk erop toe dat dit gebeurt. Zijn er problemen en wordt het ongeval niet erkend vraag de werkgever dan om uitleg.