U bent hier

Het bedrijf

dinsdag 23 februari 2016

Nog geen nieuws over het jaarverslag van de IDPB?

Je bent lid van het CPBW en je hebt nog steeds geen nieuws over het jaarverslag van de interne dienst? Dan is het hoog tijd om dit rapport op te vragen bij je werkgever. De wet verplicht hem immers om dit rapport over te maken 15 dagen vóór de vergadering van het comité van de maand februari. Dit jaarverslag is een onmisbaar instrument om het welzijn binnen de onderneming te evalueren.

Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW) dient ten laatste 15 dagen voor de vergadering van februari te worden bezorgd aan de leden van het comité PBW. Gebeurt dat niet, dan moet aan de alarmbel worden getrokken.

Waarom is dit rapport dan wel zo belangrijk?

Het verslag bevat inlichtingen die verzameld zijn over de interne dienst PBW. Ieder jaar moet de interne dienst PBW een jaarverslag opstellen zodat het comité voor preventie en bescherming op het werk het welzijn in de onderneming kan evalueren. Het CPBW wordt zo ook in staat gesteld zich van de goede werking te verzekeren. Het verslag bevat onder meer:

  • administratieve inlichtingen 
  • belangrijke gegevens over ongevallen op de werkplaats of op de weg van en naar het werk, 
  • inlichtingen over de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, 
  • inlichtingen over de preventie van psychosociale belasting op het werk 
  • initiatieven in verband met de opleiding over welzijn op het werk 
  • en de voornaamste thema's van het jaarlijks actieplan.

Dankzij dit jaarrapport, krijgen de leden van het comité preventie en bescherming zo de mogelijkheid om het verslag te analyseren en eventuele wijzigingen aan te brengen tijdens de vergadering van februari. Nadat de werkgever en het comité PBW het verslag hebben goedgekeurd, moet de definitieve versie vóór 1 april naar de plaatselijke Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk worden verstuurd.

Meer info op de website van de FOD
Bevoegde instantie :
  • CPBW - Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk