U bent hier

Het werk

donderdag 20 november 2014

Een handleiding om de impact van een stroomafschakeling in de onderneming op te vangen

Het zou kunnen dat we deze winter te maken krijgen met elektriciteitsschaarste. Om de gevolgen van een stroomonderbreking te beperken, werd er een afschakelplan uitgewerkt. Dit betekent dat er een aantal zones in het land zonder stroom zullen vallen gedurende een paar uur. Deze stroomonderbrekingen kunnen een impact hebben op je werk. We overlopen een aantal vragen die je aan je werkgever kan stellen tijdens een vergadering van de OR en/of CPBW om op een dergelijk plan voorbereid te zijn.

Maakt ons bedrijf deel uit van een afschakelplan ? Het afschakelplan kan geraadpleegd worden op de site van de FOD Economie.

Vragen voor de OR

 1. Hoe wordt het bedrijf ingelicht over een afschakeling ? Wanneer ?
  In principe moet Elia (de beheerder van het Belgische transmissienet voor de elektriciteit) 7 dagen op voorhand een risico op elektriciteitsschaarste ontdekken. Elia licht de overheid in en er verschijnt een boodschap op de site winterklaar.be.
 2. Wat is de interne procedure ?
 3. Hoe worden de werknemers hierover ingelicht ?
 4. Welke eventuele alternatieven worden overwogen (stroomgeneratoren, …) ?
 5. Een aantal grote bedrijven met groot elektriciteitsverbruik hebben zich bij Elia als vrijwilliger gemeld om hun elektriciteitsverbruik te verminderen indien nodig. Deze bedrijven krijgen 6 uur op voorhand bericht met verzoek om hun verbruik te verminderen en ontvangen voor deze « dienstverlening».een vergoeding van Elia. ln dit geval, welke compensatie is er voorzien bij activering van deze strategische reserve ?

Economische en sociale gevolgen

 1. Is er een sluiting van de vestiging/het bedrijf voorzien ? 
 2. Wordt de productie verminderd ? In welke mate? 
 3. Welke impact op de arbeidsorganisatie bij afschakeling ?
 4. Wat doen de werknemers gedurende de elektriciteitsstop (indien tijdens de werkuren) ?
 5. Indien het niet mogelijk is om te blijven werken, wat voorziet de directie voor de werknemers ? Economische/technische werkloosheid, verplicht verlof, of een andere formule ? Heeft de directie hierover al inlichtingen genomen?
 6. Wat gebeurt er indien een werknemer door de afschakeling zijn werkdag niet kan beëindigen?
 7. Wat bij afschakeling indien een deel van de productie onder de koude keten valt ? 
 8. Wat is er voorzien voor de fase van heropstarten van de elektriciteit ? 
 9. Wanneer een bedrijf op een hoogspanningssysteem aangesloten is, moet het heraanschakelen op het netwerk manueel gebeuren, dus moet er geschikt personeel ter plaatse zijn, is dit voorzien ?

Woon-werktraject

 1. Wat zijn de gevolgen voor de werknemer die zich niet naar zijn werkplaats kan begeven omdat er problemen zijn door de afschakeling ( treinverkeer, kinderopvang,… ) ?

Vragen voor het CPBW

 1. Wanneer een bedrijf deel uitmaakt van een afschakelplan, welke veiligheidsmaatregelen werden er getroffen om ongevallen te vermijden, om de veiligheid van de werknemers te verzekeren ? 
  • Voor bedrijven met noodoplossingen (stroomgenerator, …) is het belangrijk om er zich van te vergewissen dat die correct getest werden en goed onderhouden zijn, dat de dieselvoorraad voldoende is.
 2. Zijn er bij afschakeling, voldoende noodpakketten voorzien (zaklamp, …) ?
 3. Welke maatregelen zijn er voorzien mbt de automatische deuren, de liften, de alarmsystemen, de elektronische betaalmiddelen, … ?

Dankzij deze checklist beschik je over een aantal sleutels om het hoofd te bieden aan dit afschakelplan. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je gewestelijke afdeling.

Bevoegde instanties :
 • CPBW - Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • OR - Ondernemingsraad
 • SD - Syndicale Delegatie