U bent hier

Het werk

maandag 9 november 2015

Feestdag die samenvalt met een inactiviteitsdag in 2016,tijd om dit te bespreken

Zoals ieder jaar in deze periode, zit de OR rond de tafel om te spreken over de vervanging van feestdagen die vallen op een inactiviteitsdag binnen het bedrijf. Dit betreft de feestdagen die op een zondag of meestal ook op een zaterdag vallen. In 2016, vallen Feest van de Arbeid en Kerstmis in een weekend. Wat zijn de regels die moeten nageleefd worden om deze feestdag te vervangen?

Over een kalenderjaar worden 10 feestdagen voorzien. Op een feestdag is het verboden om een werknemer aan het werk te zetten.

De beslissing om een feestdag die op een gewone inactiviteitsdag valt te verplaatsen wordt in de ondernemingsraad genomen. Hij moet door een gewone activiteitsdag vervangen worden. Die dag neemt dan de hoedanigheid van feestdag over in het bedrijf.

Ziehier de verschillende mogelijkheden om een vervangingsdag vast te leggen :

 • het paritair comité beslist erover (wat uitzonderlijk is);
 • indien het PC niets voorziet, legt de ondernemingsraad de vervangingsdagen vast;
 • is er geen OR, of neemt die geen beslissing, dan kunnen de vervangingsdagen in samenspraak met de vakbondsafvaardiging vastgelegd worden;
 • gebeurt dit niet, of is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan een beslissing genomen worden via een collectief akkoord van de werknemers;
 • is er op dat niveau geen beslissing, dan wordt de vervangingsdag vastgelegd via een individueel akkoord met de werknemer(s).
 • Indien er geen vervangingsdag is vastgelegd, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag.
  Voor 2016 betekent dit, in beide gevallen, dat het verlof van Feest van de Arbeid van zondag 1 mei vervangen zou worden door maandag 2 mei, en het verlof van Kerstmis van zondag 25 december vervangen zou worden door maandag 26 december.

Voor de afgevaardigden...

 • De werkgever is verplicht om een bericht uit te hangen met datum en ondertekening vóór 15 december van ieder jaar. Het is dus belangrijk om dit op tijd te bespreken in de OR.
 • Een kopij van dit bericht bijgevoegd worden in het arbeidsreglement.
 • Kijk na in uw sector of bedrijf of er al dan niet bovenwettelijke of conventionele feestdagen werden vastgelegd (bv. Vlaamse of Franstalige gemeenschapsfeesten, Sint-Eligius,...)
 • In sommige sectoren kan het gebeuren dat een feestdag wordt vervangen door een eigen feestdag.

De feestdagen in 2016

Feestdagen

Datum Dag

Nieuwjaar

01/01/2016 Vrijdag

Paasmaandag

28/03/2016 Maandag
Feest van de Arbeid 01/05/2016 Zondag
O.L.H. Hemelvaart 05/05/2016 Donderdag
Pinkstermaandag 16/05/2016 Maandag
Nationale feestdag 21/07/2016 Donderdag
O.L.V. Tenhemelopneming 15/08/2016 Maandag
Allerheiligen 01/11/2016 Dinsdag
Wapenstilstand 11/11/2016 Vrijdag
Kerstmis 25/12/2016 Zondag
Bevoegde instanties :
 • CPBW - Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • OR - Ondernemingsraad
 • SD - Syndicale Delegatie