U bent hier

Het werk

dinsdag 24 maart 2015

Werk je de nacht van overgang naar het zomeruur ? Quid van je loon ?

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart 2015 schakelen we om 2 uur over naar het zomeruur. De klok wordt dan 1 uur vooruit gezet: 2 u 's nachts wordt 3 uur. We verliezen een uur slaap en wie aan het werk is zal een uur minder presteren. Hoe worden deze werknemers betaald ? Laten we eens kijken naar de toepasselijke reglementering.

Dezelfde werknemer bij de twee omschakelingen

Werknemers die zowel bij de omschakeling naar het winteruur als bij de omschakeling naar het zomeruur aan het werk zijn, presteren die twee nachten 16 uur (9 uur bij de overgang naar het winteruur + 7 bij de overgang naar het zomeruur) en krijgen dus 16 uur uitbetaald.

Een andere werknemer tijdens de twee omschakelingen

Als het niet dezelfde werknemers zijn die bij de omschakeling naar het winteruur en het zomeruur aan het werk zijn, wordt de volgende regel toegepast:
• de werknemers die door de omschakeling naar het zomeruur slechts 7 uur werken, ontvangen toch een loon voor 8 uur prestaties. Concreet betaalt de werkgever 1 uur meer dan er effectieve prestaties zijn.
• de werknemers die door de omschakeling naar het winteruur 9 uur werkten, ontvingen een loon voor 9 uur prestaties.

Eigen regel in het bedrijf

Opgepast, sommige bedrijven hebben hun eigen regels voor de overgang naar het winteruur of het zomeruur. Om te weten welke regeling op jou van toepassing is, neem je best contact op met je vakbondsafgevaardigde of je afdeling.

http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-030.pdf

Bevoegde instantie :
  • OR - Ondernemingsraad