U bent hier

Veiligheid en gezondheid

dinsdag 28 januari 2014

De Externe Diensten voor preventie en bescherming op het werk

De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) werden opgericht in 1996. Ze bestaan uit een aantal afdelingen die begaan zijn met de verschillende disciplines van het welzijn van de werknemers op het werk. Deze afdelingen bestaan uit arbeidsgeneesheren, maar ook ergonomen, chemici, hygiënisten, ingenieurs, … Elke externe dienst moet erkend zijn.

Een EDPBW moet altijd een medische afdeling bevatten, waardoor de interbedrijfsgeneeskundige diensten in 1996 omgebouwd werden tot externe diensten.

De externe dienst kan gecreëerd worden door de werkgevers, de overheid, gemeenschappen, gewesten, openbare instellingen, provincies en gemeenten. Iedere werkgever moet met een externe dienst PBW van zijn keuze.

Een adviescomité wordt binnen de externe dienst opgericht. Het is samengesteld uit leden die de aangesloten werkgevers en de werknemers van deze aangesloten werkgevers vertegenwoordigen. Het geeft advies over verschillende elementen om een goede werking van EDPBW te verzekeren.

De externe dienst bestaat uit twee delen:

  • risico beheer: onder leiding van een ingenieur met een aanvullende opleiding, is bezig met veiligheid, ergonomie, hygiëne. 
  • medisch toezicht: geleid door een arts, bijgestaan door verpleegkundigen en administratief personeel met het oog op de organisatie van het gezondheidstoezicht.

Voordat het contract met de EDPBW gewijzigd of opgezegd kan worden, moet de werkgever het advies van het CPBW vragen. Die geeft ook zijn mening over de taakverdeling tussen de interne dienst en de EDPBW. Het bepaalt ook de taken, de minimumprestaties en de samenwerking met EDPBW.

Het is ongetwijfeld nuttig om de bedrijfsarts aan de vergaderingen van CPBW uit te nodigen. Zo kan hij volgen wat er in het bedrijf gebeurt en heeft hij minstens een keer per maand een formeel contact met vertegenwoordigers van de werknemers. Zorg ervoor dat hij wordt uitgenodigd en dring aan op zijn aanwezigheid.

Bevoegde instantie :
  • CPBW - Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk