U bent hier

Veiligheid en gezondheid

maandag 12 januari 2015

De winter komt eraan,werkgevers moeten het welzijn van hun werknemers verzekeren

De kou is terug, met alle gevolgen van dien. Naast de vorst op de weg naar het werk, kan de temperatuur op de werkplaats soms ook nauwelijks verdraagbaar zijn. Door langdurig in de kou te werken verhoogt het risico op ongevallen, alsook onze reactietijd. Wij zetten de regels die de werkgever moet naleven om het welzijn van zijn werknemers te waarborgen nog eens op een rijtje.

Bedrijven moeten zich voorbereiden om de dalende temperaturen aan te kunnen. Ze dienen een plan uit te werken met maatregelen om werknemers te beschermen tegen de kou, zonder te wachten op de eerste koudegolf. Hierin spelen de leden van het CPBW en van de syndicale afvaardiging een centrale rol.

Op basis van een risicoanalyse moet de werkgever eerst maatregelen treffen om een overschrijding van de actiewaarden te vermijden. Indien dergelijke overschrijding niet kan vermeden worden, moet de onderneming technische en organisatorische maatregelen treffen, die van toepassing worden zodra de effectieve temperatuur lager ligt dan de actiewaarde. Temperatuurdrempels, die in geval van overschrijding een gevaar stellen voor de gezondheid, worden vastgelegd via een Koninklijk besluit, in functie van het type werk.

Dit K.B. is zowel voor manuele arbeid als voor bureauwerk van toepassing. De luchttemperatuur mag niet lager zijn dan de volgende drempels :

 • 18 °C Zeer licht 
 • 16 °C Licht 
 • 14 °C Halfzwaar 
 • 12 °C Zwaar 
 • 10 °C Zeer zwaar

In geval van lage temperatuur moet de werkgever verschillende maatregelen treffen, in een bepaalde volgorde:

 • technische maatregelen om de temperatuur naar beneden te halen. Ventilatie bijvoorbeeld, of afkoelingssystemen 
 • vermindering van de fysieke belasting door de uitrusting aan te passen 
 • alternatieve werkmethoden gebruiken zodat werknemers minder worden blootgesteld aan extreme temperaturen 
 • de werktijden en de arbeidsorganisatie veranderen, vooral belangrijk bij uitzonderlijke weersomstandigheden 
 • zorgen voor beschermende kledij en aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • gratis ter beschikking stellen van gepaste dranken 
 • bij te koud weer zorgen voor voldoende verwarmingsplaatsen
Tips voor afgevaardigden
 • Als lid van het CPBW heb je een belangrijke rol te spelen door het maatregelenplan van de werkgever te evalueren. Het is van belang om de “gevoelige” arbeidsposten te evalueren en te zien in welke omstandigheden het te koud zou worden om te werken. In welke afdelingen van het bedrijf zou de temperatuur te laag kunnen worden? Werken er mensen buiten? Zorg dan voor de nodige beschermingsmaatregelen.
 • Informeer ook naar de oorsprong van de risicoanalyse en eis een exemplaar van de resultaten op.
 • Wanneer het plan is vastgelegd, controleer je of het nageleefd wordt en aarzel je niet om de temperatuur te controleren in de verschillende afdelingen van het bedrijf, om de werkgever te verwittigen.
 • Indien je onderneming geen afvaardiging heeft en de werkgever weigert om de wettelijke maatregelen te treffen in geval van koud weer, kan je rechtstreeks contact opnemen met de preventieadviseur of met de arbeidsgeneesheer. Verder kan je je ABVV vakcentrale verwittigen. Een klacht kan ook ingediend worden bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Lees ook :

Slecht weer en te laat op het werk. Riskeer ik een sanctie?

Het pamflet "Te koud om te werken?"

Bevoegde instantie :
 • CPBW - Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk