U bent hier

Veiligheid en gezondheid

donderdag 14 november 2013

Omzetting van de bepalingen omtrent collectieve beschermingsmiddelen

In 1996 verscheen de Codex over het welzijn op het werk. Het doel van deze nieuwe reglementering is de omzetting van de oude bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) dat te omvangrijk en te complex werd door alle aanpassingen en wijzigingen door de jaren heen. Op 7 oktober werden de algemene regels voor de selectie, aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen opgenomen in deze Codex. Het is dus op basis van deze inhoud dat men nu zal werken in het CPBW.

De collectieve beschermingsmiddelen (CBM) zijn bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevaren die hun gezondheid of veiligheid bedreigen. Het kan gaan om uitrusting of accessoires. Voorbeelden:

  • borstweringen op stellingen
  • inkapseling van een machine
  • antislipvloer in een koude/vochtige omgeving

Iedere werkgever moet in zijn onderneming een preventiepolitiek voeren. Een risicoanalyse bepaalt de manier waarop het best risico’s kunnen voorkomen worden. Bij het uitvoeren van de risicoanalyse vraagt de werkgever het advies van de preventieadviseur bevoegd voor de veiligheid op het werk en van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Indien uit de analyse blijkt dat de veiligheid niet voldoende is, moet de werkgever collectieve beschermingsmiddelen voorzien, alvorens over te stappen naar persoonlijke beschermingsmiddelen. Het Koninklijk Besluit voorziet net als bij de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen in een procedure die de werkgever moet volgen bij de keuze en bestelling van collectieve beschermingsmiddelen.

Als lid van het CPBW, zorg ervoor dat de werkgever voldoet aan al zijn verplichtingen.

  • Onderhoud. De werkgever moet ervoor zorgen dat het collectief beschermingsmiddel periodiek wordt onderhouden en nagekeken wordt op slecht functioneren.
  • Opleiding. De werkgever neemt de nodige maatregelen opdat de werknemers over voldoende informatie en instructies beschikken opdat ze het collectief beschermingsmiddel adequaat kunnen gebruiken.

Meer info over welzijn op het werk

Bevoegde instantie :
  • CPBW - Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk