U bent hier

Wij zijn de AC – 100 jaar Algemene Centrale ABVV (2009)

Een eeuw Algemene Centrale van het ABVV, het is een verjaardag die niet onopgemerkt mocht voorbijgaan. Honderd jaar geleden verenigden de bouwarbeiders van verschillende socialistische vakverbonden zich in de Centrale Vereniging van Bouwvakkers. In de loop der jaren sloten arbeidersbonden uit tal van andere sectoren aan bij de krachtenbundeling die we vandaag kennen als de Algemene Centrale.

Dit boek vertelt wel niet de geschiedenis van al die organisaties, statuten en fusiecongressen. Uiteraard komt dat allemaal ter sprake, maar het staat niet centraal.

Waarover gaat het dan wel? Dit boek wil het verhaal vertellen van de mensen zelf. Het verhaal van vele duizenden arbeiders die gevochten hebben om rechten af te dwingen voor rechtelozen en die vandaag nog altijd hun nek uitsteken voor die rechten Zij kunnen zeggen: “de Algemene Centrale, dat zijn wij”, zoals ook de titel laat verstaan. Hun strijd gaat trouwens een stuk langer terug in de tijd. Dit boek doet dat ook, vanwaar de ondertitel. Het is dus wel degelijk het verhaal van die mensen. Zij hebben dit boek geschreven. De auteur heeft alleen de pen vastgehouden.

Dat klinkt wel erg oneerbiedig voor de schrijver van dit werk. Nochtans, Luc Peiren en de velen die hem met raad en daad bijstonden hebben puik werk afgeleverd. Zij verdienen heel oprechte felicitaties. Wij bedanken alle medewerkers van het AMSAB-ISG, het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging, tegelijk Instituut voor Sociale Geschiedenis. En wij bedanken zeer zeker ook de vakbondsvrienden uit alle hoeken van het land die uit hun kasten en kelders belangwekkende documenten en ook heel wat fotomateriaal hebben gehaald.

Precies omdat dit boek de vakbondsmilitanten op het voorplan wil plaatsen werd er gekozen voor een rijke illustratie. Foto’s zeggen dikwijls meer dan teksten, zeker wanneer men het werk wil tonen van zoveel in elkaar geslagen handen. Dikwijls anonieme handen.

Inderdaad, de handen in elkaar slaan. Ook daarover gaat het verhaal dat de mannen en vrouwen van de Algemene Centrale in dit boek vertellen. De groep is vele keren sterker dan het individu. De syndicale solidariteit is de beste weg naar de sociale solidariteit. Samen sterk, om de rechtmatige plaats van de werknemers in het economische leven op te eisen, om het recht op fatsoenlijke loon- en arbeidsvoorwaarden af te dwingen, om op te komen voor de sociale bescherming van werkenden en niet-werkenden. Hier en overal in de wereld.

De bijdrage van de militanten van de Algemene Centrale in die strijd was in het verleden en is ook vandaag zeer aanzienlijk. Dat wordt wel eens onderschat. Sommigen houden het beeld voor ogen van een smeltkroes van zeer verscheiden industrietakken en even verscheiden syndicale posities waardoor de organisatie geen duidelijk gezicht heeft en op de achtergrond blijft in de sociale strijd. Het is een indruk die grondig bijgesteld wordt in dit boek. De Algemene Centrale heeft een grote diversiteit in huis, maar dat belet niet dat haar militanten eensgezind achter hetzelfde socialistische programma staan. En dank zij die eenheid wegen ze ook op het sociale en politieke debat. Misschien minder zichtbaar door de grote diversiteit, maar toch zeer doeltreffend, door de eenheid.

Wie zijn verleden niet kent heeft geen toekomst. Het is een veel gehoorde uitspraak. Het feestjaar van de Algemene Centrale moet dienen om daar iets aan te doen. We ontdekken ons verleden met dit boek, maar ook met een groots opgezette tentoonstelling, in het voorjaar van 2009 in Brussel. Maar we gaan ook naar de toekomst kijken. In 2009 verschijnt nog een boek, een verzameling opstellen van auteurs die vanuit diverse invalshoeken de zwakke en sterke punten blootleggen van de vakbondsbeweging vandaag. Zij zoeken uit hoe vakbonden beter kunnen functioneren. Hoe slagen we er morgen in werkzekerheid en sociale bescherming, solidariteit en gelijkheid boven het heersende neoliberale winstprincipe te plaatsen? Het is een vraag die alle progressieve en sociale krachten bezighoudt. Laten we samen naar de gepaste antwoorden zoeken.