Flexibiliteit en toeslagen

Sectorale minimumtoeslagen voor het flexibel werken:

Ploegenarbeid

13%

Ochtend (vóór 7u)

10%

Avond (na 19u)

13%

Zaterdag

20%

Zondag en feestdag

30%

Ploegenarbeid: een systeem van voltijdse arbeidsprestaties op eenzelfde arbeidsplaats waarbij een ploeg werknemers bij het beëindigen van haar prestaties opgevolgd wordt door een andere ploeg werknemers. Een ploeg bestaat uit ministens 2 werknemers.

Dit is niet van toepassing op de horeca-activiteiten. Voor de horeca-activiteiten zijn de vergoedingen van toepassing bij onregelmatige prestaties in de sociale werkplaatsen.