Arbeidstijd

De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur.