Enquête langdurig zieke werknemers: Getuigenissen gezocht!

De regering heeft een aantal maatregelen genomen om zieken vlugger terug aan de slag te krijgen. Maar werken deze maatregelen in de praktijk? Vul hier onze enquête in.

Afbeelding verwijderd.

De regering heeft een aantal maatregelen genomen om zieken vlugger terug aan de slag te krijgen. Maar werken deze maatregelen in de praktijk? Of zorgen ze vooral voor ontslagen en besparingen? Wij zoeken getuigenissen. Vul de enquête in en help ons verder!

In december vorig jaar voerde de regering een nieuwe re-integratieprocedure in. Die zou langdurig zieken moeten helpen om sneller terug aan het werk te gaan.

Na twee maanden ziekte krijgt je van de mutualiteit een vragenlijst om na te gaan of je in aanmerking komt voor re-integratie. Maar ook jijzelf als werknemer of de werkgever kunnen vragen om een re-integratietraject op te starten. Er wordt dan onderzocht of je op termijn terug aan het werk kan in je oorspronkelijk job, of een aangepaste job kan krijgen.

Uit cijfers van Co-Prev, de sectororganisatie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, blijkt echter dat het re-integratietraject in de meeste gevallen leidt tot ontslag. In 72 procent van de beslissingen wordt de werknemer definitief ongeschikt verklaard om zijn of ander werk in de onderneming uit te voeren. De arbeidsovereenkomst wordt dan verbroken wegens medische overmacht, zonder ontslagvergoeding.

De Algemene Centrale – ABVV wil dus dringend meer zicht krijgen op het effect van deze maatregelen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die in contact kwamen met de re-integratieprocedure. 

Klik hier om de enquête in te vullen