UNI Property Services - De « fight for $15 » moet ons blijven inspireren

UNI Property Services, de internationale federatie die de werknemers in de schoonmaak en bewaking verdedigt, hield van 19 tot 20 oktober haar jaarlijkse meeting. Tijdens deze vergadering konden vakbonden uit verschillende landen ideeën uitwisselen. Welke problemen ervaren we tijdens collectieve onderhandelingen ? En hoe voeren we campagne voor loonsverhogingen ?

De Algemene Centrale – ABVV herhaalde zijn eis voor een minimumuurloon van 14 euro. Op de luchthaven van Chicago werd een gelijkaardige campagne gevoerd voor een uurloon van 15 dollar. En vijf jaar geleden ontstond in de New Yorkse fastfoodketens de beweging «  fight for $15 ». Sindsdien heeft die beweging tal van sectoren over het hele land geïnspireerd. En is men er in geslaagd het loon van 22 miljoen werknemers op te trekken.

Een ander onderwerp was het gebruik van sociale media door vakbonden, vooral in het kader van collectieve onderhandelingen. Meer en meer vakbonden maken hier gebruik van want het zorgt voor een snelle communicatie met de leden en verhoogt de betrokkenheid. Er werd ook gediscusiieerd over de digitalisering en de toename van precaire jobs, vooral door het gebruik van deeltijdse contracten.

Buitenlandse werknemers in een xenofobe wereld

In de sectoren van de schoonmaak en bewaking werken heel wat buitenlandse werknemers. De vakbonden maken zich zorgen over de kwetsbaarheid van die werknemers.  En dus werden er verschillende intiatieven genomen om hun integratie te verbeteren. Zo worden er taalworkshops georganiseerd of verspreid men pamfletten in verschillende talen.