Back to work doesn’t work

De nieuwe re-integratiewetgeving voor langdurig zieken helpt mensen niet aan het werk, maar leidt vaak tot ontslag. Dat bleek tijdens een studiedag van de Algemene Centrale en Weerwerk.

De nieuwe re-integratiewetgeving voor langdurig zieken van minister De Block helpt mensen niet aan het werk, maar leidt in veel gevallen tot ontslag. Tijdens een studiedag van de Algemene Centrale – ABVV en Weerwerk waren artsen en syndicalisten het erover eens dat de wetgeving moet aangepast worden indien de regering echt werk wil maken van re-integratie van zieke werknemers op onze arbeidsmarkt.

Het aantal langdurig zieke werknemers is de laatste jaren sterk toegenomen. Vooral musculoskeletale aandoeningen en burn-outs houden steeds meer werknemers thuis.

De manier waarop arbeid tegenwoordig georganiseerd is, speelt hierin een centrale rol.

Werkdruk

Toenemende werkdruk, reorganisaties, onzekerheid, de hoge flexibiliteit die verwacht wordt: dat dit mensen ziek maakt bleek uit de concrete voorbeelden die op de studiedag aan bod kwamen. “In de ziekenhuizen en woon-zorg centra  is er overal een personeelstekort”, aldus een ABVV secretaris voor de zorgsector. “Bovendien wordt alles opgemeten en iedereen moet de taken uitvoeren in een vastgelegde tijd. Ik ken gevallen waar men er met twee voorstaat voor 80 patiënten, en de directie kijkt de andere kant uit. Dit maakt de mensen ziek”.  

Als men dus echt iets wil veranderen aan het aantal langdurig zieken moet men in de eerste plaats iets aan deze oorzaken te doen. De nieuwe wetgeving heeft echter geen aandacht voor preventie.

Zieken ontslaan

Tijdens de studiedag legden syndicalisten, artsen en onderzoekers hun ervaringen met de wet samen. Duidelijk is dat de wetgeving geen enkel bijkomend middel geeft om mensen terug aan het werk te helpen, wel wordt het gemakkelijker om zieken te ontslaan.  Uiteindelijk wordt in ongeveer 70% van de opgestarte re-integratietrajecten de werknemer definitief arbeidsongeschikt verklaard en daarna waarschijnlijk ontslagen.

Dat voelen de werknemers ook zo aan. Het contact met de adviserend geneesheer van de mutualiteit wordt vaak als negatief ervaren, ‘alsof die eigenlijk niet echt wil helpen’, stelde dokter Aïscha Van Haeren. En de meeste werkgevers zijn uiteindelijk niet bereid om naar aangepast werk te zoeken.

Samenwerken

Voor de vakbond is een betere uitwisseling met de artsen dan ook heel belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk belang: ook bij de artsen staat de gezondheid van de werknemer centraal. Maar veel huisartsen zijn niet voldoende op de hoogte van de procedure. Ze weten niet hoe ze de patiënt het beste kunnen bijstaan. Er is ook een gebrek aan coördinatie tussen de huisarts, adviserend geneesheer van de mutualiteit en de arbeidsgeneesheer, die allemaal betrokken partij zijn in de procedure. Om huisartsen hier beter in te begeleiden ontwikkelde weerwerk een ‘handleiding re-integratie’.

Bijkomend overleg blijft nodig. Maar in de eerste plaats blijven we pleiten voor een preventiebeleid en een échte re-integratiewet die rechtszekerheid biedt aan zieke werknemers en die werkgevers verplichtingen oplegt in verband met aangepast werk!

Je kan de handleiding 're-integratie voor de behandelend arts' hier downloaden.