€800 om af te geraken van een zieke werknemer… een cadeau voor de werkgevers

De regering wil zo veel mogelijk zieke werknemers terug aan het werk krijgen. Maar de sanctieprocedures bieden werkgevers ook een mogelijkheid om zieke werknemers te ontslaan voor een peulschil.

De procedure voor het activeren van zieke werknemers is een stokpaardje van Maggie De Block en de regering Michel. Door het instellen van een sanctieprocedure draait het systeem nu op volle toeren. Ze willen daarmee zoveel mogelijk zieke werknemers terug aan het werk krijgen. Maar ze bieden werkgevers ook een wettelijke mogelijkheid om zieke werknemers te ontslaan voor een peulschil.

800 euro. Dat is de boete die grote bedrijven moeten betalen als ze geen re-integratieplan opstellen voor een langdurig zieke werknemer. Een belachelijke sanctie, die werkgevers er zeker niet van zal weerhouden een zieke werknemer te ontslaan. Integendeel. Het systeem geeft werkgevers een wettelijke basis om werknemers, die volgens hen niet meer rendabel zijn, te ontslaan. Een kans die sommigen zeker niet zullen laten liggen.

Opnieuw zijn het de werknemers die een zware prijs zullen betalen. Want als de werknemer zelf weigert om een re-integratie te starten zal zijn maandelijkse ziekte-uitkering met 10% verminderd worden.

Een opmerkelijke sanctie

De Algemene Centrale – ABVV stelt zich vragen bij deze maatregel. Want de statistieken wijzen uit dat in 60% van de gevallen de werknemers vragende partij zijn voor een re-integratie. Waarom is een sanctie dan nodig ? Werknemers die al in een moeilijke situatie zitten worden nog meer onder druk gezet.

De regering Michel houdt geen rekening met de werknemers. Ze worden verplicht om terug aan het werk te gaan en lopen daarbij het risico op ontslag omdat ze nog niet voldoende productief zijn. Of ze verliezen een deel van hun uitkering.

Een gemiste kans

In 2017 stapten 17.000 werknemers in een re-Integratietraject. In 71% van de gevallen besliste de arbeidsgeneesheer dat men enkel aan de slag kan mits aangepast werk of dat men definitief werkonbekwaam was. De meeste werkgevers bieden geen aangepast werk aan en dus volgt bijna altijd het ontslag om medische redenen. En deze belachelijk lage boete van 800 euro zal dat niet veranderen.

Onze centrale herhaalt al maanden dat deze re-integratieprocedure er niet op gericht is zieke werknemers te helpen. Het is een ontslagmachine. En de nieuwe sanctieprocedure bevestigt dat alleen maar. Wij willen een procedure die zieke werknemers begeleidt  en helpt. En een goed doordachte preventie.