Statutair congres van 22 tot 24 november - het is tijd om te durven!

Het statutair congres van de Algemene Centrale – ABVV komt eraan! Van 22 tot 24 november krijgen een 700-tal afgevaardigden de kans om samen keuzes te maken voor de toekomst. Na de gemeenteraadsverkiezingen, in de spannende aanloop naar de federale verkiezingen en op het moment dat het akkoord met BBTK in werking treedt, ontbreken de brandende vraagstukken zeker niet.

Het statutair congres van de Algemene Centrale – ABVV komt eraan! Van 22 tot 24 november krijgen een 700-tal afgevaardigden de kans om samen keuzes te maken voor de toekomst. Na de gemeenteraadsverkiezingen, in de spannende aanloop naar de federale verkiezingen en op het moment dat het akkoord met BBTK in werking treedt, ontbreken de brandende vraagstukken zeker niet.

Maar waarom eigenlijk een congres?

Een statutair congres is voor de vakbond een sleutelsteun in de democratische besluitvorming. 700 vakbondsmilitanten vertegenwoordigen de leden uit alle  gewestelijke  afdelingen van de Algemene Centrale-ABVV. Zij bepalen samen de standpunten en het actieprogramma van de vakbond. Voor welke sociale thema’s hebben we de komende jaren speciaal aandacht? Die thema’s worden besproken, ze worden verbeterd of aangevuld met amendementen. En dan wordt er gestemd.

Durven gaan voor democratie

Het congres is ook belangrijk omdat het zijn vertrouwen geeft aan de leidende instanties. De congresdeelnemers beoordelen de activiteiten van de voorbije jaren. Ze verkiezen een controlecommissie en een federaal bestuur. Binnen dat federaal bestuur wordt een uitvoerend bestuur verkozen, een voorzitter en een algemeen secretaris. Die hele leidende structuur moet de werking van de centrale in goede banen houden. Dat  gebeurt samen het federaal secretariaat. Daarin vinden we de federale secretarissen die beroepssectoren onder hun hoede hebben en ook door die sectoren werden verkozen.

Durven gaan voor internationale solidariteit

Aan de vooravond van ons congres, organiseren we een internationaal seminarie, dat ons toelaat om bijzonder rijke debatten te voeren met onze internationale partners. Dit jaar worden er twee voor ons uiterst belangrijke thema’s besproken: de strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen en voor een waardig inkomen. Deze thema’s kennen duidelijk geen grenzen en wij zullen er na het congres meer in detail op terugkomen.

Durven strijden

Het congres is vooral de gelegenheid om de prioriteiten van onze centrale te bepalen voor de komende vier jaar. Zo wisten wij al heel duidelijk, naar aanleiding van ons laatste congres in 2014, dat wij geen cadeaus moesten verwachten van de regering Michel. Toen was het al duidelijk dat de rechtse regering een ongezien antisociaal plan aan het beramen was. Hun doelpubliek, samengesteld uit grote ondernemingen en lobbygroepen, mag zeker niet klagen. Zij krijgen alles op een presenteerblaadje aangereikt. Maar voor de gewone mensen is het een ander verhaal. Onze hard-verworven sociale voorzieningen worden stelselmatig afgebroken. Vervolgens worden de overblijvende brokjes nog eens netjes verpakt en als het ware opnieuw verkocht aan de bevolking, alsof het om een geste van liefdadigheid gaat. Met dramatische gevolgen: koopkracht, pensioenen, sociale zekerheid, fiscaliteit, tewerkstelling,… we gaan er op alle vlakken achteruit. En het toppunt is dat de regering Michel ons probeert wijs te maken dat de economische en sociale toestand van ons land nog nooit zo goed geweest is.

Tijdens het congres zullen wij het natuurlijk hebben over deze meer dan verontrustende stand van zaken. Maar met onze militanten zijn wij niet van plan om de moed op te geven. Integendeel, wij zullen ons wapenen voor de strijd, ons actieplan binnen het ABVV bespreken en onze prioriteiten vastleggen voor de komende vier jaar.

Wij zijn meer dan ooit overtuigd dat er alternatieven zijn en dat die gerechtvaardigd zijn. Dat wij onze beweging en syndicaal werk ongeremd kracht moeten bijzetten. Kortom, dat de tijd rijp is om te durven.

Meer over het congres in ons volgend nummer van De Nieuwe Werker. Aarzel niet om ons op Facebook te volgen en via onze website.