Het Bangladeshakkoord op de helling

Het Bangladeshakkoord heeft vijf jaar na de fatale brand in de fabriek Rana Plaza, waarbij ruim duizend arbeid(st)ers om het leven kwam, haar nut bewezen inzake brandpreventie en veilig arbeidsomstandigheden. Toch dreigt de regering van dat land het akkoord aan de deur te zetten. Duizenden textielarbeiders zijn doodongerust. 

We schrijven 24 april 2013, wanneer een grote brand een fabriek in de as legt en daarmee ook het leven neemt van ruim 1125 arbeid(st)ers. Zowat de dodelijkste fabrieksbrand in de moderne geschiedenis. Om zulke tragedies te vermijden, staken kort nadien afgevaardigden van werknemers, de regering van Bangladesh en vertegenwoordigers van enkele mutlinationale modeketens de koppen bij elkaar. Zo werd met de hulp van internationale druk het zogenaamde Bangladeshakkoord geboren dat de veiligheid en arbeidsomstandigheden van werknemers aldaar zou opvolgen en uiteindelijk verbeteren.

Brandpreventie en de veiligheid in de gebouwen zijn sindsdien gevoelig verbeterd. De eerste inspecties in 2013 konden aantonen dat een verbazingwekkende 97% van de 1600 betrokken fabrieken geen enkele veilige nooduitgang heeft, en dat 91% onder hen geen rookdetector hebben, noch een brandalarm. Dankzij het akkoord kon 89% van de wel 130.000 gesignaleerde veiligheidsproblemen worden aangepakt. Niettemin moeten nog 700 fabrieken van de nodige systemen en ingrepen worden voorzien, en moeten nog 500 fabrieken de nodige investeringen aan de dag leggen.

Ondanks het bewezen nut van het akkoord, dreigt Bangladesh de medewerkers en instellingen achter het akkoord het land uit te zetten. Inspectiediensten zouden dan noodgedwongen vanuit het buitenland moeten opereren, wat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van de werknemers gevoelig kan belemmeren. De beslissing hierover valt op 30 november. (Update: de beslissing werd uitgesteld tot 6 december.)

Een negatieve beslissing kan tot gevolg hebben dat tientallen fabrieken hoogstwaarschijnlijk niet meer in staat zullen zijn de nodige documenten voor te leggen aan die merken en ketens die het akkoord eertijds hadden getekend, zodat ze niet langer aan deze merken mogen leveren. Maar bovenal vrezen duizenden textielarbeiders dat de arbeidsvoorwaarden er verder op achteruit zullen gaan.

Meer weten? Surf naar www.schonekleren.be, www.cleanclothes.com of volg en neem deel aan de hashtags #RanaPlazaNeverAgain, #TurnaroundHM en #TurnaroundHMChallenge (Foto: Kristof Vadino)