Rana Plaza - 6 jaar na de ramp

24 april 2013 – Meer dan 1000 textielarbeiders sterven in een brand in de fabriek Rana Plaza in Bangladesh. Dat zoiets nooit meer mag gebeuren, was de inzet van een internationaal akkoord tussen de Bangladese overheid, enkele grote kledingmerken, en vertegenwoordigers van de werknemers. Ruim 5 jaar later dreigt Bangladesh de organisatie het land uit te zetten die dit akkoord in de praktijk moet omzetten. 

De ramp bij Rana Plaza bracht de afschuwelijke toestanden waarin de textielmedewerkers en -medewerksters in Bangladesh werken, aan het licht. Door nalatigheid in de brandveiligheid, komen meer dan 1000 werknemers om en vallen er ruim 2500 gewonden. Om dergelijke catastrofes in de toekomst te vermijden, gingen vakbonden en belangenorganisaties het Bangladesh-akkoord aan. Dit bevat afspraken over strenge veiligheidscontroles en renovaties van de textielfabrieken, met het oog op de verbetering van de werkveiligheid, door onafhankelijke instanties – genaamd Akkoord. 

En dat is exact wat er gebeurde: de veiligheidsomstandigheden van meer dan twee miljoen textielarbeiders verbeterden, doordat fabriekscontroles 130.000 veiligheidsproblemen vaststelden. Maar nu is de Bangladese overheid klaar met de verworvenheden van de werknemers en Akkoord. Onderhandelen over wie kan waken over de uitvoering van het Bangladesh-akkoord , laat de regering liever links liggen. Sterker nog, ze houdt voet bij stuk, want de inspecteurs van Akkoord moet gewoon het land uit. 

Zonder de zekerheid op werkveiligheid, bereikt dankzij Akkoord, kunnen internationale merken geen garantie bieden dat deze ramp zich niet weer voordoet. Het is verbazingwekkend dat de regering bereid is om alle verworvenheden de deur uit te wijzen en zo de werknemers en werkneemsters in gevaar te zetten.  

Ook dit jaar herdenken we deze ramp, en blijven we strijden (onder andere samen met de campagne Schone Kleren en achACT.be), want er is nood aan betere arbeidsrechten in de textielsector!
 

Lees de open brief