Nieuw : 1/10e ouderschapsverlof en flexibele opname thematische verloven

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werknemers flexibeler gebruik maken van ouderschapsverlof en medische bijstand. Zo kan je, mits toestemming van de werkgever, gedurende kortere periodes thuisblijven om zo gemakkelijker werk en de zorg voor kinderen of zieken combineren. Ontdek hieronder de nieuwe mogelijkheden!

1/10e ouderschapsverlof

Vanaf nu kan je een halve dag per week of één dag per twee weken (1/10e), gedurende maximaal 40 maanden, thuis blijven om voor je kinderen onder de 12 jaar te zorgen. Deze 40 maanden komen niet bovenop het huidige recht op ouderschapsverlof, maar worden verrekend op je huidig saldo van maximaal 4 maand voltijds ouderschapsverlof per kind geboren na 7 maart 2012 (3 maand voor kinderen geboren voor 7 maart 2012). 

Dit recht geldt enkel voor voltijdse werknemers die ook aan de andere voorwaarden voldoen. 

Voltijds ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand in weken

Je kan per week, met een maximum van 16 weken (1 maand = 4 weken) ouderschapsverlof nemen. 

Hierdoor kun je bijvoorbeeld ouderschapsverlof opnemen in functie van de schoolvakanties. Bovendien is het inkomensverlies dan niet zo groot. De aanvraag kan gebeuren voor verschillende niet aaneengesloten weken binnen een periode van drie maanden. Eén maand is gelijk aan 4 weken en dus bestaat er per kind een maximum van 16 weken. Eén week bestaat uit 7 aaneensluitende kalenderdagen en omvat dus ook de weekends.

Halftijds ouderschapsverlof

Dit systeem bestond al, maar kan je nu in plaats van per 2 maanden, ook per maand opnemen. 

Akkoord van de werkgever

Opgelet! Het akkoord van de werkgever is vereist voor deze nieuwe opnamevormen en ook de andere voorwaarden (voldoende anciënniteit, ...) blijven gelden.

Bij weigering dient de werkgever deze beslissing schriftelijk mee te delen aan betrokkene:

  • binnen de maand na de schriftelijke kennisgeving bij ouderschapsverlof.
  • binnen de twee werkdagen na de schriftelijke kennisgeving bij verlof voor medische bijstand.

Bedrag uitkeringen

De wetgever past de RVA-uitkeringen verhoudingsgewijs aan.

Vanaf wanneer?

Deze bijkomende mogelijkheden van thematisch verlof treden in werking op 1 juni 2019.

Indien je hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met je plaatselijke afdeling.